Súdne konania

Výsledky

 1. OSLM 9P/2/2021 Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 5 pojednávaní a žiadne rozhodnutia.
  Súd – Okresný súd Liptovský Mikuláš
  Sudca – Mgr. Slavomíra Mlynarčíková
 2. OSLM 4Cb/16/2015 Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme 4 pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Liptovský Mikuláš
  Sudca – Mgr. Zuzana Bajlová
 3. OSLM 8C/122/2015
  Občianske právo – Neplatnosť právnych úkonov
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme 4 pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Liptovský Mikuláš
  Sudca – JUDr. Jana Halušková
 4. OSLM 10C/13/2015
  Občianske právo – Bezpodielové spoluvlastníctvo…
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme 4 pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Liptovský Mikuláš
  Sudca – JUDr. Eva Uličná
 5. OSLM 1P/13/2015 Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme 4 pojednávania a 2 rozhodnutia.
  Súd – Okresný súd Liptovský Mikuláš
  Sudca – JUDr. Katarína Podhorcová
 6. OSLM 10C/84/2012
  Občianske právo – Spotrebiteľské zmluvy
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme 3 pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Liptovský Mikuláš
  Sudca – JUDr. Eva Uličná
 7. OSLM 5C/21/2014 Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme 3 pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Liptovský Mikuláš
  Sudca – Mgr. Juraj Lukáč
 8. OSLM 21C/27/2020 Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 5 pojednávaní a žiadne rozhodnutia.
  Súd – Okresný súd Liptovský Mikuláš
  Sudca – JUDr. Daniel Marcián
 9. OSLM 5Csp/3/2020 – KSZA 6CoCsp/25/2021
  Občianske právo – Spotrebiteľské zmluvy
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 10. OSLM 10P/73/2013
  Rodinné právo – Spätvzatie
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme 3 pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Liptovský Mikuláš
  Sudca – JUDr. Eva Uličná
 11. OSLM 4Cb/62/2012 Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme 3 pojednávania a 2 rozhodnutia.
  Súd – Okresný súd Liptovský Mikuláš
  Sudca – Mgr. Zuzana Bajlová
 12. OSLM 5C/46/2013
  Občianske právo – Zodpovednosť za škodu
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme 3 pojednávania a 2 rozhodnutia.
  Súd – Okresný súd Liptovský Mikuláš
  Sudca – Mgr. Juraj Lukáč
 13. OSLM 10C/287/2015
  Občianske právo – Spoluvlastníctvo
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme 3 pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Liptovský Mikuláš
  Sudca – JUDr. Jana Halušková
 14. OSLM 21C/41/2020
  Občianske právo – Spoluvlastníctvo
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 4 pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Liptovský Mikuláš
  Sudca – JUDr. Daniel Marcián
 15. OSLM 4C/231/2013
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme 3 pojednávania a 2 rozhodnutia.
  Súd – Okresný súd Liptovský Mikuláš
  Sudca – Mgr. Zuzana Bajlová
 16. OSLM 6C/77/2012
  Občianske právo – Spoluvlastníctvo
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme 3 pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Liptovský Mikuláš
  Sudca – JUDr. Iveta Žišková
 17. OSLM 4C/3/2013 Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme 3 pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Liptovský Mikuláš
  Sudca – Mgr. Zuzana Bajlová
 18. OSLM 9P/103/2020
  Rodinné právo – Povolenie uzavrieť manželstvo
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme 3 pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Liptovský Mikuláš
  Sudca – Mgr. Slavomíra Mlynarčíková
 19. OSLM 9P/9/2021
  Rodinné právo – Starostlivosť o maloletých
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 3 pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Liptovský Mikuláš
  Sudca – Mgr. Slavomíra Mlynarčíková
 20. OSLM 9P/102/2020
  Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme 3 pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Liptovský Mikuláš
  Sudca – Mgr. Slavomíra Mlynarčíková
1 – 20 z celkovo 570 výsledkov (557 ms)