Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSLM 3T/66/2017
  Trestné právo – Majetok
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Liptovský Mikuláš
  Sudca – Mgr. Silvia Lesňáková
   Lesňáková
ECLI: ECLI:SK:OSLM:2018:5617010252.1

ROZSUDOK V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd Liptovský 5617010252
Dátum vydania rozhodnutia: 18. 04. 2018
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Silvia Bellovej a Jána Drahovského na hlavnom pojednávaní dňa 18. apríla 2018 v
Liptovskom Mikuláši, takto

r o  uzavretú dňa 18. 4.
2018 v konaní pod č. 2 Pv 212/17/5505 na Okresnej prokuratúre Liptovský 60 zo dňa 30. 6. 2017, doručený obvinenému dňa 5. 9. 2017 a právoplatného dňa 27. 2.
2018, ktorým 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (2 018 ms)