Results

 1. OSKE2 48Er/1553/2011 – KSKE 1CoE/25/2012
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Public judicial proceeding lasted since until

  Registering no hearings and 2 judgements.
  Courts – Krajský súd Košice and Okresný súd Košice II
  Judge – JUDr. Ladislav Cakoci
 2. KSKE 15CoE/40/2011 – OSKE2 39Er/3333/2010
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Public judicial proceeding lasted since until

  Registering no hearings and 2 judgements.
  Courts – Krajský súd Košice and Okresný súd Košice II
  Judges – JUDr. Pavol Naď and JUDr. Lenka Jakabová
 3. OSKE2 16C/185/2011 – KSKE 2Co/376/2011
  Občianske právo – Zmluvy
  Public judicial proceeding lasted since until

 4. OSKE2 16C/191/2011 – KSKE 1Co/43/2012
  Občianske právo – Zmluvy
  Public judicial proceeding lasted since until

  Registering no hearings and 2 judgements.
  Courts – Krajský súd Košice and Okresný súd Košice II
  Judges – JUDr. Vladimír Kotus and JUDr. Ladislav Cakoci
 5. OSKE2 29C/66/2010 – KSKE 3Co/170/2011
  Občianske právo – Zmluvy
  Public judicial proceeding lasted since until

  Registering no hearings and 2 judgements.
  Courts – Krajský súd Košice and Okresný súd Košice II
  Judges – JUDr. Janka Mičková and JUDr. Ladislav Duditš
 6. OSRV 10C/59/2010 Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Rožňava
  Judge – JUDr. Marián Tengely
 7. OSKE1 38C/164/2010 – KSKE 4Co/243/2011
  Občianske právo – Zmluvy
  Public judicial proceeding lasted since until

 8. OSKE3 14C/173/2010 – KSKE 2Co/293/2011
  Rodinné právo – Ostatné
  Public judicial proceeding lasted since until

 9. OSRV 9C/82/2010 – KSKE 11Co/282/2010 Public judicial proceeding lasted since until

 10. OSRV 9Cb/11/2011 – KSKE 4Cob/112/2011
  Obchodné právo – Zmluva o úvere
  Public judicial proceeding lasted since until

 11. OSKE1 35C/157/2010 – KSKE 2Co/182/2011
  Občianske právo – Ostatné
  Public judicial proceeding lasted since until

  Registering no hearings and 2 judgements.
  Courts – Krajský súd Košice and Okresný súd Košice I
  Judges – JUDr. Lenka Protznerová and JUDr. Miroslav Soga
 12. OSRV 4C/33/2010 – KSKE 1Co/238/2010 Public judicial proceeding lasted since until

 13. OSRV 11C/86/2010 – KSKE 4Co/18/2012
  Občianske právo – Ostatné
  Public judicial proceeding lasted since until

 14. OSTV 13C/133/2010 – KSKE 3Co/31/2011
  Občianske právo – Ostatné
  Public judicial proceeding lasted since until

  Registering no hearings and 2 judgements.
  Courts – Krajský súd Košice and Okresný súd Trebišov
  Judges – JUDr. Eva Franková and JUDr. Ladislav Duditš
 15. OSRV 9C/186/2008 – KSKE 3Co/61/2011
  Občianske právo – Zodpovednosť za škodu
  Public judicial proceeding lasted since until

  Registering no hearings and 2 judgements.
  Courts – Krajský súd Košice and Okresný súd Rožňava
  Judges – JUDr. Agnesa Hvastová and JUDr. Eva Feťková
 16. OSRV 4C/125/2011 – KSKE 8CoP/378/2011 – KSKE…
  Rodinné právo – Rozvod
  Public judicial proceeding lasted since until

 17. OSKE3 19C/72/2011 – KSKE 7CoP/264/2012
  Rodinné právo – Ostatné
  Public judicial proceeding lasted since until

 18. OSKE1 29Cb/30/2011 – KSKE 3Cob/6/2012
  Obchodné právo – Ostatné
  Public judicial proceeding lasted since until

  Registering no hearings and 2 judgements.
  Courts – Krajský súd Košice and Okresný súd Košice I
  Judges – JUDr. Ladislav Gábor and JUDr. Jozef Vanca
 19. OSKE3 13P/18/2012 – KSKE 8CoP/148/2012
  Rodinné právo – Starostlivosť o maloletých
  Public judicial proceeding lasted since until

 20. KSKE 4CoE/206/2011 – KSKE 13CoE/406/2014 – OSRV…
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Public judicial proceeding lasted since until

1 – 20 of total 16,396 results (998 ms)