Results

 1. OSBB 2Er/922/2006
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Banská Bystrica
  Judge – JUDr. Iveta Šnapková
 2. OSBB 2Er/931/2006
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Banská Bystrica
  Judge – JUDr. Iveta Šnapková
 3. OSBB 6Er/537/2011
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Banská Bystrica
  Judge – JUDr. Iveta Šnapková
 4. KSBB 1CoE/653/2011 – OSBB 4Er/301/2011
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Public judicial proceeding lasted since until

 5. OSBB 20C/45/2012
  Občianske právo – Ostatné
  Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Banská Bystrica
  Judge – JUDr. Libuša Záthurecká
 6. OSBB 2Er/868/2003
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Banská Bystrica
  Judge – JUDr. Iveta Šnapková
 7. OSBB 63Cb/137/2009
  Obchodné právo – Ostatné
  Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Banská Bystrica
  Judge – JUDr. Katarína Holečková
 8. OSBB 1Er/202/2010
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Public judicial proceeding lasted since until

  Registering no hearings and 2 judgements.
  Court – Okresný súd Banská Bystrica
  Judges – JUDr. Eva Benčová and JUDr. Alena Petreásová
 9. OSBB 3Er/1823/2007
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Banská Bystrica
  Judge – PhDr. Mgr. Anna Muchová
 10. OSBB 1Er/1756/2011
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Banská Bystrica
  Judge – JUDr. Eva Benčová
 11. OSBB 27Cbr/47/2011
  Obchodné právo – Obchodné spoločnosti
  Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Banská Bystrica
  Judge – JUDr. Eva Mihálechová
 12. OSBB 6Er/255/2009
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Banská Bystrica
  Judge – PhDr. Mgr. Anna Muchová
 13. KSBB 43CoE/20/2012 – OSBB 4Er/1628/2011
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Public judicial proceeding lasted since until

 14. OSBB 6PP/8/2012
  Trestné právo – Ostatné
  Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Banská Bystrica
  Judge – JUDr. Richard Bejda
 15. OSBB 1Er/1286/2011
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Banská Bystrica
  Judge – JUDr. Alena Petreásová
 16. OSBB 32Pu/7/2012 – KSBB 16CoP/18/2012
  Rodinné právo – Ostatné
  Public judicial proceeding lasted since until

 17. OSBB 4Er/1744/2008
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Banská Bystrica
  Judge – JUDr. Dominika Vavreková
 18. OSBB 32PPOm/1/2012
  Rodinné právo – Starostlivosť o maloletých
  Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Banská Bystrica
  Judge – Mgr. Ingrid Steinsdorferová
 19. OSBB 7C/193/2010
  Občianske právo – Ostatné
  Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Banská Bystrica
  Judge – JUDr. Ama Odalošová
 20. OSBB 27Cbr/223/2009 Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Banská Bystrica
  Judge – JUDr. Eva Mihálechová
1 – 20 of total 53,246 results (613 ms)