Výsledky

 1. OSBA2 26Cb/216/2014 – KSBA 1Cob/213/2015
  Obchodné právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 2. OSBA2 9C/44/2012
  Občianske právo – Zodpovednosť za škodu pri výkone…
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 2 pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Bratislava II
  Sudcovia – JUDr. Petra Priečinská a Mgr. Zuzana Gašpirová
 3. OSBA2 19C/200/2012
  Občianske právo – Zodpovednosť za škodu pri výkone…
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Bratislava II
  Sudca – JUDr. Katarína Fakanová
 4. OSBA2 50C/313/2014 – KSBA 9Co/7/2016
  Občianske právo – Spotrebiteľské zmluvy
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 5. OSBA2 50C/236/2015 – KSBA 6Co/125/2016
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 6. OSBA2 7C/209/2012
  Občianske právo – Zodpovednosť za škodu pri výkone…
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 2 pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Bratislava II
  Sudca – JUDr. Zuzana Korčeková
 7. OSBA2 51C/260/2015 – KSBA 15Co/229/2017
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 8. OSBA2 50C/296/2008 – KSBA 3Co/208/2013
  Občianske právo – Zodpovednosť za škodu
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 9. OSBA2 21C/216/2015 – KSBA 3Co/205/2018
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 10. OSBA2 23Cb/11/2015 – KSBA 3Cob/296/2016
  Obchodné právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 11. OSBA2 51C/397/2015 – KSBA 9Co/176/2016
  Občianske právo – Poistenie
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 12. OSBA2 17C/102/2015 – KSBA 4Co/136/2017
  Občianske právo – Bezpodielové spoluvlastníctvo…
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 13. OSBA2 8C/327/2006 – KSBA 2Co/47/2016
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 14. OSBA2 23Cb/188/2014 – KSBA 3Cob/27/2015 – KSBA…
  Obchodné právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 15. OSBA2 24Cb/228/2014 – KSBA 3Cob/15/2016
  Obchodné právo – Zmluva o dielo
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 16. OSBA2 61P/45/2015 – KSBA 11CoP/195/2017
  Rodinné právo – Starostlivosť o maloletých
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 17. OSBA2 18C/350/2014 – KSBA 8Co/65/2016
  Občianske právo – Spotrebiteľské zmluvy
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 18. OSBA2 14C/146/2012
  Občianske právo – Zodpovednosť za škodu pri výkone…
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 2 pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Bratislava II
  Sudcovia – JUDr. Jana Štepániková a JUDr. Katarína Fakanová
 19. OSBA2 16C/238/2015 – KSBA 14Co/36/2016 – KSBA…
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 20. OSBA2 8C/60/2015 – KSBA 3Co/53/2016
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

1 – 20 z celkovo 28 452 výsledkov (1 192 ms)