Súdne konania

Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSLM 2T/43/2015
  Trestné právo – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Liptovský Mikuláš
  Sudca – Mgr. Juraj Lukáč
   ECLI: ECLI:SK:OSLM:2016:5615010104.2

Uznesenie
Okresný súd Liptovský Mikuláš samosudcom Mgr. Jurajom 5615010104
Dátum vydania rozhodnutia: 29. 01. 2016
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Juraj Lukáč Lukáčom dňa 29. 1. 2016 v Liptovskom
Mikuláši takto

r o z h o d o l :

Podľa § 290 ods. 5 a § 220 ods. 1 Trestného poriadku súd

s c h v a ľ u j e z m i e r

uzavretý dňa 22. 1. 2016 medzi obvineným písm. a/ Trestného zákona.

Obvinený zložil dňa 22. 1. 2016 na účet Okresného súdu Liptovský Mikuláš 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (1 192 ms)