Results

 1. OSTT 16Er/479/2008 Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Trnava
  Judge – Mgr. Linda Žalmanová
 2. OSTT 11Er/603/2006
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Trnava
  Judge – Mgr. Monika Bernáthová
 3. OSTT 15Er/666/2009 Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Trnava
  Judge – Mgr. Linda Žalmanová
 4. OSTT 19Er/414/2009
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Trnava
 5. OSTT 15CbR/31/2011
  Obchodné právo – Spoločnosť s ručením obmedzeným
  Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Trnava
  Judge – Mgr. Kristína Ferencziová
 6. OSTT 14C/143/2011
  Občianske právo – Nájomná zmluva
  Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Trnava
  Judge – Mgr. Monika Bernáthová
 7. OSTT 5PP/161/2011 – KSTT 3Tos/41/2012
  Trestné právo – Ostatné
  Public judicial proceeding lasted since until

  Registering no hearings and 2 judgements.
  Courts – Krajský súd Trnava and Okresný súd Trnava
  Judges – Marián Kusý and JUDr. Daniela Šramelová
 8. OSTT 9CbR/8/2009 Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Trnava
  Judge – Mgr. Andrea Tomašovičová
 9. OSTT 9CbR/62/2010
  Obchodné právo – Obchodné spoločnosti
  Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Trnava
  Judge – Mgr. Andrea Tomašovičová
 10. OSTT 00E/142/1994
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Trnava
 11. OSTT 19Er/216/2011
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Trnava
 12. OSTT 10C/203/2009
  Občianske právo – Bezpodielové spoluvlastníctvo…
  Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Trnava
  Judge – JUDr. Ľuboslava Vanková
 13. OSTT 20P/229/2011
  Rodinné právo – Starostlivosť o maloletých
  Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Trnava
  Judge – JUDr. Silvia Lipovská
 14. OSTT 00E/25/1994
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Trnava
 15. OSTT 38Cbi/4/2010
  Obchodné právo – Incidenčné spory
  Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Trnava
  Judge – JUDr. Martin Smolko
 16. OSTT 13C/65/2011 Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Trnava
  Judge – JUDr. Karmelita Horváthová
 17. OSTT 17C/42/2011 Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Trnava
  Judge – JUDr. Marta Ďumbalová
 18. OSTT 7Rob/13/2013
  Obchodné právo – Obchodné záväzkové vzťahy
  Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Trnava
  Judge – JUDr. Zuzana Pribulová
 19. OSTT 16Rob/3/2013
  Obchodné právo – Obchodné záväzkové vzťahy
  Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Trnava
  Judge – Mgr. Matej Kačurek
 20. OSTT 7Cb/121/2012
  Obchodné právo – Obchodné spoločnosti
  Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Trnava
  Judge – JUDr. Rastislav Kresl
1 – 20 of total 58,763 results (583 ms)