Results

 1. OSBA4 13P/170/2013 – KSBA 11CoP/104/2014 – KSBA…
  Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti
  Public judicial proceeding lasted since until

 2. OSBA5 47Cpr/33/2012 – KSBA 14CoPr/3/2013
  Občianske právo – Pracovné právo
  Public judicial proceeding lasted since until

 3. OSBA5 1CbZm/64/2010 – KSBA 2CoZm/2/2012 – KSBA… Public judicial proceeding lasted since until

 4. OSVK 9T/84/2013 – KSBB 5Tos/81/2013 – KSBB…
  Trestné právo – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Public judicial proceeding lasts since

 5. OSVK 9Nt/5/2014 – KSBB 3Tos/80/2014 – KSBB…
  Trestné právo – Ostatné
  Public judicial proceeding lasts since

 6. OSRS 1Ro/258/2010 – KSBB 15Co/31/2012
  Občianske právo – Ostatné
  Public judicial proceeding lasted since until

 7. OSVK 9Nt/5/2013 – KSBB 3Tos/63/2013 – KSBB…
  Trestné právo – Ostatné
  Public judicial proceeding lasted since until

 8. OSTN 19C/359/2010 – KSTN 17Co/114/2011
  Občianske právo – Spotrebiteľské zmluvy
  Public judicial proceeding lasted since until

 9. OSKN 9Ps/17/2014 – OSNZ 11Ps/32/2014
  Rodinné právo – Opatrovníctvo
  Public judicial proceeding lasted since until

  Registering 2 hearings and 5 judgements.
  Courts – Okresný súd Komárno and Okresný súd Nové Zámky
  Judge – JUDr. Iveta Banghová
 10. OSPO 10C/19/2013 – KSPO 6Co/75/2013 – KSPO…
  Občianske právo – Ostatné
  Public judicial proceeding lasted since until

 11. OSKE3 6C/204/2005 – KSKE 2Co/829/2014
  Občianske právo – Ostatné
  Public judicial proceeding lasted since until

 12. OSBA5 23Cb/56/2013 – KSBA 3Cob/371/2013
  Obchodné právo – Ostatné
  Public judicial proceeding lasted since until

 13. OSKE2 22C/236/2012 – KSKE 11Co/778/2014 – KSKE…
  Občianske právo – Zmluva o dielo
  Public judicial proceeding lasted since until

 14. OSKE2 27P/81/2016 – KSKE 8CoP/343/2017
  Rodinné právo – Starostlivosť o maloletých
  Public judicial proceeding lasts since

 15. OSBA5 12C/19/2010 – KSBA 3Co/392/2011 Public judicial proceeding lasted since until

 16. OSBA4 39Em/1/2010 – KSBA 18CoE/123/2013
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Public judicial proceeding lasts since

 17. OSLM 4C/194/2013 – KSZA 10Co/154/2014
  Občianske právo – Ostatné
  Public judicial proceeding lasted since until

 18. OSKK 8C/179/2011 – KSPO 6Co/49/2012 – KSPO…
  Občianske právo – Ostatné
  Public judicial proceeding lasted since until

 19. OSNZ 15Rob/81/2013 – KSNR 26Cob/127/2013 Public judicial proceeding lasted since until

 20. OSSK 5C/145/2014 – KSPO 2Co/116/2016
  Občianske právo – Spotrebiteľské zmluvy
  Public judicial proceeding lasted since until

  Registering 4 hearings and 5 judgements.
  Courts – Krajský súd Prešov and Okresný súd Svidník
  Judges – JUDr. Ivo Parada and JUDr. Mariana Muránska
1 – 20 of total 30 results (1,521 ms)