Results

 1. OSPO 4PP/71/2011 – KSPO 2Tos/13/2012
  Trestné právo – Život a zdravie
  Public judicial proceeding lasted since until

  Registering no hearings and 2 judgements.
  Courts – Krajský súd Prešov and Okresný súd Prešov
  Judges – JUDr. Marián Mačura and JUDr. Jaroslav Bugeľ
 2. OSBB 32Pu/7/2012 – KSBB 16CoP/18/2012
  Rodinné právo – Ostatné
  Public judicial proceeding lasted since until

 3. KSTN 4CoP/16/2012 – OSPB 10P/91/2011 Public judicial proceeding lasted since until

  Registering no hearings and 2 judgements.
  Courts – Krajský súd Trenčín and Okresný súd Považská Bystrica
  Judge – JUDr. Oľga Lichnerová
 4. KSKE 15CoE/99/2011 – OSSN 10Er/466/2011
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Public judicial proceeding lasted since until

 5. OSBB 32Pu/2/2012 – KSBB 14CoP/11/2012
  Rodinné právo – Ostatné
  Public judicial proceeding lasted since until

 6. OSRS 13P/10/2011 – KSBB 14CoP/92/2011
  Rodinné právo – Starostlivosť o maloletých
  Public judicial proceeding lasted since until

 7. OSLV 1PP/28/2011 – KSNR 4Tos/76/2011
  Trestné právo – Ostatné
  Public judicial proceeding lasted since until

  Registering no hearings and 2 judgements.
  Courts – Krajský súd Nitra and Okresný súd Levice
  Judges – JUDr. Štefan Precechtel and Mgr. Adriana Némethová
 8. OSBA5 14C/277/2010 – KSBA 5Co/424/2011 Public judicial proceeding lasted since until

  Registering no hearings and 2 judgements.
  Courts – Krajský súd Bratislava and Okresný súd Bratislava V
  Judge – Mgr. Viera Milatová, PhD.
 9. OSKN 8C/183/2011 – KSNR 9Co/438/2013
  Občianske právo – Zodpovednosť za škodu
  Public judicial proceeding lasted since until

 10. OSSE 1Nt/26/2013 – KSTT 3Tos/76/2014
  Trestné právo – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Public judicial proceeding lasted since until

  Registering no hearings and 2 judgements.
  Courts – Krajský súd Trnava and Okresný súd Senica
  Judges – JUDr. Jana Třešková and JUDr. Marián Jarábek
 11. KSTN 16CoE/334/2014 – OSBN 4Er/387/2014
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Public judicial proceeding lasted since until

 12. OSBN 3Nt/24/2014 – KSTN 23Tos/193/2014
  Trestné právo – Ostatné
  Public judicial proceeding lasted since until

 13. OSSE 2Nt/16/2013 – KSTT 6Tos/191/2014
  Trestné právo – Život a zdravie
  Public judicial proceeding lasted since until

  Registering no hearings and 2 judgements.
  Courts – Krajský súd Trnava and Okresný súd Senica
  Judges – JUDr. Jana Třešková and JUDr. Pavol Sládok
 14. KSZA 13Cob/231/2013 – OSRK 8Cb/7/2013 Public judicial proceeding lasted since until

 15. KSTN 3CoE/38/2014 – OSBN 4Er/6/2014
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Public judicial proceeding lasted since until

  Registering no hearings and 2 judgements.
  Courts – Krajský súd Trenčín and Okresný súd Bánovce nad Bebravou
  Judge – JUDr. Jozef Janík
 16. KSTN 16CoE/234/2014 – OSBN 4Er/412/2014
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Public judicial proceeding lasted since until

 17. OSBA4 16C/160/2014 – KSBA 5Co/605/2014 Public judicial proceeding lasted since until

 18. KSBB 15Co/493/2014 – OSBB 20C/92/2014
  Občianske právo – Ostatné
  Public judicial proceeding lasted since until

 19. OSSL 4P/22/2015 – KSPO 16CoP/3/2015 Public judicial proceeding lasted since until

 20. OSPN 2Nt/21/2014 – KSTT 3Tos/70/2015
  Trestné právo – Ostatné
  Public judicial proceeding lasted since until

  Registering no hearings and 2 judgements.
  Courts – Krajský súd Trnava and Okresný súd Piešťany
  Judges – JUDr. Beáta Javorková and JUDr. Janka Klčová
1 – 20 of total 482 results (2,030 ms)