Results

 1. KSBB 43CoE/20/2012 – OSBB 4Er/1628/2011
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Public judicial proceeding lasted since until

 2. OSKE2 16C/191/2011 – KSKE 1Co/43/2012
  Občianske právo – Zmluvy
  Public judicial proceeding lasted since until

  Registering no hearings and 2 judgements.
  Courts – Krajský súd Košice and Okresný súd Košice II
  Judges – JUDr. Vladimír Kotus and JUDr. Ladislav Cakoci
 3. OSNM 1Er/1186/2011 – KSTN 3CoE/56/2012
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Public judicial proceeding lasted since until

 4. OSPD 10C/132/2009 – KSTN 5Co/142/2011
  Občianske právo – Spotrebiteľské zmluvy
  Public judicial proceeding lasted since until

 5. OSPD 5C/241/2005 – KSTN 17Co/76/2011
  Občianske právo – Neplatnosť právnych úkonov
  Public judicial proceeding lasted since until

 6. OSKE1 38C/164/2010 – KSKE 4Co/243/2011
  Občianske právo – Zmluvy
  Public judicial proceeding lasted since until

 7. OSSE 11C/53/2010 – KSTT 11Co/86/2011
  Občianske právo – Zodpovednosť za škodu
  Public judicial proceeding lasted since until

  Registering no hearings and 2 judgements.
  Courts – Krajský súd Trnava and Okresný súd Senica
  Judges – JUDr. Renáta Audová and Mgr. Fedor Benka
 8. OSBA1 26C/47/2010 – KSBA 9Co/345/2011
  Občianske právo – Poistenie
  Public judicial proceeding lasted since until

  Registering no hearings and 2 judgements.
  Courts – Krajský súd Bratislava and Okresný súd Bratislava I
  Judge – JUDr. Anna Kašajová
 9. OSGA 16C/30/2008 – KSTT 23Co/136/2011
  Občianske právo – Ostatné
  Public judicial proceeding lasted since until

 10. OSRV 9C/82/2010 – KSKE 11Co/282/2010 Public judicial proceeding lasted since until

 11. OSPO 10C/102/2010 – KSPO 6Co/125/2011
  Občianske právo – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Public judicial proceeding lasted since until

  Registering no hearings and 2 judgements.
  Courts – Krajský súd Prešov and Okresný súd Prešov
  Judges – JUDr. Martin Baran and JUDr. Peter Straka
 12. OSBA2 25Cb/316/2010 – KSBA 1Cob/209/2011
  Obchodné právo – Zmluva o dielo
  Public judicial proceeding lasted since until

  Registering no hearings and 3 judgements.
  Courts – Krajský súd Bratislava and Okresný súd Bratislava II
  Judge – JUDr. Danica Michalková
 13. OSBA5 1CbZm/27/2010 – KSBA 1CoZm/42/2010
  Obchodné právo – Zmenky
  Public judicial proceeding lasted since until

 14. OSBA2 16C/117/2009 – KSBA 4Co/12/2011
  Občianske právo – Zodpovednosť za škodu
  Public judicial proceeding lasted since until

 15. OSRV 4C/33/2010 – KSKE 1Co/238/2010 Public judicial proceeding lasted since until

 16. OSGA 5C/132/2008 – KSTT 10Co/384/2010
  Občianske právo – Ostatné
  Public judicial proceeding lasted since until

 17. OSBA1 21C/185/2008 – KSBA 2Co/143/2010 Public judicial proceeding lasted since until

  Registering no hearings and 2 judgements.
  Courts – Krajský súd Bratislava and Okresný súd Bratislava I
  Judge – JUDr. Dáša Kontríková
 18. OSBA5 5C/163/2009 – KSBA 2Co/154/2010
  Občianske právo – Zodpovednosť za škodu
  Public judicial proceeding lasted since until

  Registering no hearings and 2 judgements.
  Courts – Krajský súd Bratislava and Okresný súd Bratislava V
  Judge – JUDr. Viera Ulacká
 19. OSKE3 19C/72/2011 – KSKE 7CoP/264/2012
  Rodinné právo – Ostatné
  Public judicial proceeding lasted since until

 20. KSTN 23CoE/160/2011 – OSPD 16Er/2950/2011
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Public judicial proceeding lasted since until

  Registering no hearings and 2 judgements.
  Courts – Krajský súd Trenčín and Okresný súd Prievidza
  Judges – JUDr. Ondrej Samaš and Mgr. Ivan Schmidt
1 – 20 of total 22,349 results (636 ms)