Results

 1. KSBB 1CoE/653/2011 – OSBB 4Er/301/2011
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Public judicial proceeding lasted since until

 2. OSPO 11C/134/2011 – KSPO 1Co/121/2011
  Občianske právo – Poistenie
  Public judicial proceeding lasted since until

  Registering no hearings and 3 judgements.
  Courts – Krajský súd Prešov and Okresný súd Prešov
  Judges – JUDr. Iveta Wildeová and JUDr. Jozef Angelovič
 3. OSZV 12C/121/2010 – KSBB 13Co/63/2012
  Občianske právo – Neplatnosť právnych úkonov
  Public judicial proceeding lasted since until

 4. OSKE2 16C/191/2011 – KSKE 1Co/43/2012
  Občianske právo – Zmluvy
  Public judicial proceeding lasted since until

  Registering no hearings and 2 judgements.
  Courts – Krajský súd Košice and Okresný súd Košice II
  Judges – JUDr. Vladimír Kotus and JUDr. Ladislav Cakoci
 5. OSKE2 29C/66/2010 – KSKE 3Co/170/2011
  Občianske právo – Zmluvy
  Public judicial proceeding lasted since until

  Registering no hearings and 2 judgements.
  Courts – Krajský súd Košice and Okresný súd Košice II
  Judges – JUDr. Janka Mičková and JUDr. Ladislav Duditš
 6. OSBA2 52C/183/2010 – KSBA 4Co/317/2011
  Občianske právo – Ostatné
  Public judicial proceeding lasted since until

 7. OSRV 10C/59/2010 Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Rožňava
  Judge – JUDr. Marián Tengely
 8. OSBB 26Cbi/40/2011 – KSBB 16Co/321/2011
  Obchodné právo – Ostatné
  Public judicial proceeding lasted since until

 9. OSBA5 3CbZm/78/2010 – KSBA 1CoZm/33/2011
  Obchodné právo – Zmenky
  Public judicial proceeding lasted since until

 10. OSBA4 25C/222/2010 – KSBA 14Co/213/2011 Public judicial proceeding lasted since until

 11. OSZV 12C/110/2011 – KSBB 17Co/126/2012
  Občianske právo – Ostatné
  Public judicial proceeding lasted since until

 12. OSKE3 14C/173/2010 – KSKE 2Co/293/2011
  Rodinné právo – Ostatné
  Public judicial proceeding lasted since until

 13. OSBA5 3T/49/2009 – KSBA 3To/97/2011
  Trestné právo – Majetok
  Public judicial proceeding lasted since until

 14. OSGA 16C/30/2008 – KSTT 23Co/136/2011
  Občianske právo – Ostatné
  Public judicial proceeding lasted since until

 15. OSBA2 10C/33/2010 – KSBA 5Co/191/2011
  Občianske právo – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Public judicial proceeding lasted since until

 16. OSPO 10C/58/2010 – KSPO 3Co/106/2011
  Občianske právo – Ostatné
  Public judicial proceeding lasted since until

  Registering no hearings and 2 judgements.
  Courts – Krajský súd Prešov and Okresný súd Prešov
  Judges – JUDr. Martin Baran and JUDr. Eva Šofranková
 17. OSBA2 58C/148/2010 – KSBA 5Co/108/2012
  Občianske právo – Dedičské právo
  Public judicial proceeding lasted since until

  Registering no hearings and 2 judgements.
  Courts – Krajský súd Bratislava and Okresný súd Bratislava II
  Judge – JUDr. Blanka Malichová
 18. OSBA4 9C/214/2010 – KSBA 5Co/181/2011
  Občianske právo – Nájom a podnájom nebytových…
  Public judicial proceeding lasted since until

  Registering no hearings and 2 judgements.
  Courts – Krajský súd Bratislava and Okresný súd Bratislava IV
  Judge – JUDr. Juraj Považan
 19. OSBA2 15C/61/2010 – KSBA 4Co/192/2011
  Občianske právo – Pracovné právo
  Public judicial proceeding lasted since until

 20. OSZV 5P/407/2010 – KSBB 16CoP/12/2012
  Rodinné právo – Starostlivosť o maloletých
  Public judicial proceeding lasted since until

1 – 20 of total 19,393 results (1,396 ms)