Results

 1. OSZA 9P/266/2014 – KSZA 7CoP/89/2014 – KSZA 10CoP/50/2016…
  Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti
  Public judicial proceeding lasts since

 2. OSNR 9C/371/2012 – KSNR 5Co/166/2014 – KSNR…
  Občianske právo – Zodpovednosť za škodu pri výkone…
  Public judicial proceeding lasted since until

 3. KSNR 15Cob/170/2014 – OSNZ 14Cb/143/2014 – KSNR…
  Obchodné právo – Ostatné
  Public judicial proceeding lasts since

 4. KSBB 16Co/1382/2014 – OSLC 8C/90/2014 – KSBB…
  Občianske právo – Zmluvy
  Public judicial proceeding lasted since until

 5. KSBB 14Co/680/2013 – OSZH 10C/89/2013 – KSBB…
  Občianske právo – Ostatné
  Public judicial proceeding lasts since

 6. NSSR 10Nds/14/2014 – KSZA 21Scud/23/2014 – NSSR…
  Správne právo – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam…
  Public judicial proceeding lasted since until

 7. KSKE 5Co/265/2014 – OSRV 4C/320/2013 – KSKE…
  Rodinné právo – Ostatné
  Public judicial proceeding lasts since

 8. KSTN 16CoZm/71/2013 – OSTN 36CbZm/57/2013 – KSTN…
  Obchodné právo – Zmenky
  Public judicial proceeding lasts since

 9. KSKE 1Co/296/2014 – OSRV 10C/390/2013 – KSKE…
  Občianske právo – Ostatné
  Public judicial proceeding lasts since

 10. KSKE 11Co/319/2014 – OSRV 10C/409/2013 – KSKE…
  Občianske právo – Spotrebiteľské zmluvy
  Public judicial proceeding lasts since

 11. KSKE 1Co/14/2014 – OSRV 8C/401/2013 – KSKE…
  Rodinné právo – Ostatné
  Public judicial proceeding lasts since

 12. OSPO 14C/133/2014 – KSPO 7Co/122/2014 – KSPO…
  Občianske právo – Ostatné
  Public judicial proceeding lasts since

 13. KSTN 16CoZm/90/2014 – OSTN 39CbZm/195/2013 – KSTN…
  Obchodné právo – Zmenky
  Public judicial proceeding lasted since until

 14. NSSR 1Nds/66/2014 – KSZA 20Scud/56/2014 – NSSR…
  Správne právo – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam…
  Public judicial proceeding lasts since

 15. KSKE 6Co/14/2014 – OSRV 4C/351/2013 – KSKE…
  Občianske právo – Spotrebiteľské zmluvy
  Public judicial proceeding lasts since

 16. KSTN 16CoZm/89/2014 – OSTN 39CbZm/74/2013 – KSTN…
  Obchodné právo – Zmenky
  Public judicial proceeding lasts since

 17. KSNR 25Co/230/2014 – KSNR 6Co/68/2015 – OSKN…
  Občianske právo – Spotrebiteľské zmluvy
  Public judicial proceeding lasts since

 18. OSKK 8Cb/225/2013 – KSPO 2Cob/88/2014
  Obchodné právo – Zmenky
  Public judicial proceeding lasts since

 19. KSBB 16Co/1561/2014 – OSZH 10C/104/2014
  Občianske právo – Bezdôvodné obohatenie
  Public judicial proceeding lasts since

 20. OSLC 4C/165/2014 – KSBB 16Co/1048/2015
  Občianske právo – Ostatné
  Public judicial proceeding lasts since

1 – 20 of total 15,998 results (1,152 ms)