Results

 1. OSHE 10P/40/2015 – KSPO 17CoP/24/2015
  Rodinné právo – Starostlivosť o maloletých
  Public judicial proceeding lasts since

 2. KSTN 8Cob/523/2014 – OSTN 37Cb/42/2014
  Obchodné právo – Obchodné záväzkové vzťahy
  Public judicial proceeding lasts since

 3. OSTT 10P/3/2015 – KSTT 26CoP/29/2015
  Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti
  Public judicial proceeding lasts since

  Registering 4 hearings and 2 judgements.
  Courts – Krajský súd Trnava and Okresný súd Trnava
  Judges – JUDr. Ľuboslava Vanková and Mgr. Jozef Mačej
 4. OSGA 24P/325/2014 – OSLV 10P/26/2015 – OSGA…
  Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti
  Public judicial proceeding lasts since

 5. OSMT 20P/164/2014 – KSZA 5CoP/54/2015
  Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti
  Public judicial proceeding lasts since

  Registering 5 hearings and 2 judgements.
  Courts – Krajský súd Žilina and Okresný súd Martin
  Judges – Mgr. Eva Marčeková and JUDr. Miroslav Jamrich
 6. OSSK 4C/407/2013 – KSPO 23Co/257/2015 – KSPO…
  Občianske právo – Zodpovednosť za škodu
  Public judicial proceeding lasts since

 7. OSGA 17C/414/2014 – KSTT 10Co/427/2015 – KSTT…
  Občianske právo – Zodpovednosť za škodu pri výkone…
  Public judicial proceeding lasts since

 8. OSLM 5C/261/2014 – KSZA 7Co/593/2015
  Občianske právo – Ostatné
  Public judicial proceeding lasts since

 9. OSBA3 12C/245/2014 – KSBA 11Co/162/2014 – KSBA…
  Občianske právo – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Public judicial proceeding lasts since

 10. OSRA 6C/84/2013 – KSBB 17Co/541/2015
  Občianske právo – Zodpovednosť za škodu pri výkone…
  Public judicial proceeding lasts since

  Registering 3 hearings and 2 judgements.
  Courts – Krajský súd Banská Bystrica and Okresný súd Revúca
  Judge – JUDr. Zita Nagypálová
 11. OSKN 6C/765/2012 – KSNR 6Co/487/2015 – KSNR…
  Občianske právo – Zodpovednosť za škodu pri výkone…
  Public judicial proceeding lasted since until

 12. OSZA 14C/295/2014 – KSZA 11Co/471/2015 – NSSR…
  Občianske právo – Spotrebiteľské zmluvy – neplatná…
  Public judicial proceeding lasted since until

 13. OSCA 16P/70/2014 – KSZA 7CoP/49/2015 – KSZA…
  Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti
  Public judicial proceeding lasted since until

 14. OSPB 3C/195/2014 – KSTN 5Co/460/2015
  Občianske právo – Spotrebiteľské zmluvy
  Public judicial proceeding lasts since

 15. OSTO 4C/334/2013 – KSNR 7Co/521/2015
  Občianske právo – Spotrebiteľské zmluvy
  Public judicial proceeding lasts since

  Registering 3 hearings and 1 judgement.
  Courts – Krajský súd Nitra and Okresný súd Topoľčany
  Judge – Marián Mokoš
 16. OSKN 5Cb/170/2014 – KSNR 26Cob/127/2015
  Obchodné právo – Ostatné
  Public judicial proceeding lasted since until

 17. OSBA1 12C/22/2012 – KSBA 7Co/462/2015
  Rodinné právo – Ostatné
  Public judicial proceeding lasts since

 18. OSPO 17C/292/2014 – KSPO 5Co/195/2015 – KSPO…
  Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti
  Public judicial proceeding lasts since

 19. OSPE 6C/101/2012 – KSTN 17Co/707/2015
  Občianske právo – Zodpovednosť za škodu pri výkone…
  Public judicial proceeding lasts since

 20. KSNR 25Co/427/2014 – OSTO 4C/355/2013 – KSNR…
  Občianske právo – Spotrebiteľské zmluvy
  Public judicial proceeding lasts since

1 – 20 of total 33,424 results (1,383 ms)