Výsledky

 1. OSPB 5P/18/2015 – KSTT 25CoP/36/2015 – OSTT…
  Rodinné právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 2. OSRA 4Ro/230/2013 – KSBB 13Co/1096/2014 – NSSR…
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 3. OSVK 9Ro/121/2013 – KSBB 13Co/289/2013 – NSSR…
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 4. OSVK 2Ro/136/2013 – KSBB 13Co/385/2013 Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 5. OSVK 9Ro/117/2013 – KSBB 13Co/417/2013 – NSSR…
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 6. OSVK 9Ro/286/2013 – KSBB 15Co/311/2013 – NSSR…
  Občianske právo – Spotrebiteľské zmluvy
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 7. KSZA 20S/67/2013 – OSTN 17C/289/2013 – KSTN…
  Správne právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 8. OSBA3 6C/141/2011 – OSNZ 5RO/133/2012 – KSBA…
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 9. OSHE 22Ro/14/2012 – OSBA1 18C/67/2012 – OSMA…
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 10. OSBA2 50C/307/2014 – KSBA 8Co/150/2015 – OSBA5…
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 11. OSBA2 49P/509/2011 – OSBA4 15P/54/2012 – KSBA…
  Rodinné právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 12. OSBB 20C/69/2013 – KSBB 15Co/441/2013 – NSSR…
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 13. OSNR 12C/66/2013 – KSNR 15Co/17/2016 – NSSR…
  Občianske právo – Zodpovednosť za škodu pri výkone…
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 14. OSZA 27C/254/2012 – KSZA 9Co/629/2014 – NSSR…
  Občianske právo – Zodpovednosť za škodu
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 15. OSKE1 22P/19/2013 – OSKE2 27P/99/2013 – KSKE…
  Rodinné právo – Starostlivosť o maloletých
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 16. OSNR 25C/93/2013 – KSNR 15Co/285/2015 – NSSR…
  Občianske právo – Zodpovednosť za škodu pri výkone…
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 17. OSRS 8C/237/2012 – KSBB 14Co/122/2016 – NSSR…
  Obchodné právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 18. KSBB 17CoP/67/2015 – OSBB 31P/202/2015 – OSGA…
  Rodinné právo – Starostlivosť o maloletých
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 19. KSZA 3Tos/103/2015 – OSDK 9T/9/2015 – NSSR 4Tdo/4/2018…
  Trestné právo – Život a zdravie
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 20. OSRS 8C/238/2012 – KSBB 43Co/22/2015 – NSSR…
  Občianske právo – Zodpovednosť za škodu pri výkone…
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

1 – 20 z celkovo 121 výsledkov (1 790 ms)