Výsledky

 1. OSPB 5P/18/2015 – KSTT 25CoP/36/2015 – OSTT…
  Rodinné právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 2. KSTN 13S/66/2012 – NSSR 3Sžo/48/2012 – OSTN 14S/1/2013…
  Správne právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 3. NSSR 5MCdo/13/2011 – OSBA2 50C/2/2008 – KSBA…
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 4. OSBN 6C/93/2013 – OSTN 12C/174/2013 – KSTN…
  Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 5. OSBA2 50C/307/2014 – KSBA 8Co/150/2015 – OSBA5…
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 6. OSBA5 2T/20/2018 – OSMI 8T/37/2018 – KSKE…
  Trestné právo – Rodina a mládež
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 7. OSBA2 49P/509/2011 – OSBA4 15P/54/2012 – KSBA…
  Rodinné právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 8. OSBB 20C/69/2013 – KSBB 15Co/441/2013 – NSSR…
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 9. OSNR 12C/66/2013 – KSNR 15Co/17/2016 – NSSR…
  Občianske právo – Zodpovednosť za škodu pri výkone…
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 10. OSZA 27C/254/2012 – KSZA 9Co/629/2014 – NSSR…
  Občianske právo – Zodpovednosť za škodu
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 11. OSNR 14C/416/2012 – KSNR 9Co/406/2013 – NSSR… Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 12. OSKE1 22P/19/2013 – OSKE2 27P/99/2013 – KSKE…
  Rodinné právo – Starostlivosť o maloletých
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 13. OSNR 25C/93/2013 – KSNR 15Co/285/2015 – NSSR…
  Občianske právo – Zodpovednosť za škodu pri výkone…
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 14. OSNZ 9C/430/2012 – KSNR 11Co/257/2014 – KSNR… Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 15. OSKN 8C/752/2012 – KSNR 26Co/251/2015 – KSNR…
  Občianske právo – Zodpovednosť za škodu pri výkone…
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 16. OSRS 8C/237/2012 – KSBB 14Co/122/2016 – NSSR…
  Obchodné právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 17. OSMI 15P/230/2014 – KSKE 7CoP/7/2015 – OSHE… Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 18. OSHE 2T/117/2013 – OSRS 11T/172/2013 – KSBB…
  Trestné právo – Majetok
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 19. OSPN 13P/118/2014 – OSNM 5P/228/2014 – KSTN…
  Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 20. KSBB 17CoP/67/2015 – OSBB 31P/202/2015 – OSGA…
  Rodinné právo – Starostlivosť o maloletých
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

1 – 20 z celkovo 356 výsledkov (985 ms)