Výsledky

 1. OSPB 5P/18/2015 – KSTT 25CoP/36/2015 – OSTT…
  Rodinné právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 2. OSBA2 49P/509/2011 – OSBA4 15P/54/2012 – KSBA…
  Rodinné právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 3. OSBB 20C/69/2013 – KSBB 15Co/441/2013 – NSSR…
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 4. OSZA 27C/254/2012 – KSZA 9Co/629/2014 – NSSR…
  Občianske právo – Zodpovednosť za škodu
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 5. OSKE1 22P/19/2013 – OSKE2 27P/99/2013 – KSKE…
  Rodinné právo – Starostlivosť o maloletých
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 6. OSNR 25C/93/2013 – KSNR 15Co/285/2015 – NSSR…
  Občianske právo – Zodpovednosť za škodu pri výkone…
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 7. OSRS 8C/237/2012 – KSBB 14Co/122/2016 – NSSR…
  Obchodné právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 8. KSBB 17CoP/67/2015 – OSBB 31P/202/2015 – OSGA…
  Rodinné právo – Starostlivosť o maloletých
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 9. KSZA 3Tos/103/2015 – OSDK 9T/9/2015 – NSSR 4Tdo/4/2018…
  Trestné právo – Život a zdravie
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 10. OSRS 8C/238/2012 – KSBB 43Co/22/2015 – NSSR…
  Občianske právo – Zodpovednosť za škodu pri výkone…
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 11. OSRS 9C/168/2012 – KSBB 14Co/921/2015 – NSSR…
  Obchodné právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 12. OSRS 8C/131/2012 – KSBB 13Co/1033/2015 – NSSR…
  Občianske právo – Zodpovednosť za škodu pri výkone…
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 13. OSSE 11P/43/2016 – KSTT 11CoP/104/2017 – OSMA…
  Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 14. KSKE 5Sp/1/2014 – KSBB 20Sd/98/2016 – NSSR…
  Správne právo – Dôchodky
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 15. OSKE2 41P/109/2013 – KSKE 8CoP/461/2013 – OSKE3…
  Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 16. KSBB 43Cob/102/2014 – OSBB 10CbPv/1/2014 – OSKE1… Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 17. OSDS 14C/253/2013 – KSTT 23Co/699/2014 – NSSR… Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 18. OSBA5 22P/87/2012 – KSBA 20CoP/25/2012 – OSMA…
  Rodinné právo – Starostlivosť o maloletých
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 19. OSMA 9P/28/2013 – KSBA 11CoP/196/2013 – OSBA4…
  Rodinné právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 20. OSKN 13C/714/2012 – KSNR 26Co/44/2014 – NSSR…
  Občianske právo – Zodpovednosť za škodu pri výkone…
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

1 – 20 z celkovo 69 výsledkov (666 ms)