Results

 1. OSBA1 26C/67/2009 – KSBA 6Co/23/2011
  Občianske právo – Zodpovednosť za škodu pri výkone…
  Public judicial proceeding lasted since until

 2. OSPE 6P/75/2011 – KSTN 19CoP/72/2011 Public judicial proceeding lasted since until

 3. OSRV 4C/125/2011 – KSKE 8CoP/378/2011 – KSKE…
  Rodinné právo – Rozvod
  Public judicial proceeding lasted since until

 4. OSBA5 5C/163/2009 – KSBA 2Co/154/2010
  Občianske právo – Zodpovednosť za škodu
  Public judicial proceeding lasted since until

  Registering no hearings and 2 judgements.
  Courts – Krajský súd Bratislava and Okresný súd Bratislava V
  Judge – JUDr. Viera Ulacká
 5. OSSE 6C/102/2009 – KSTT 24Co/62/2011
  Občianske právo – Ostatné
  Public judicial proceeding lasted since until

 6. OSKE3 19C/72/2011 – KSKE 7CoP/264/2012
  Rodinné právo – Ostatné
  Public judicial proceeding lasted since until

 7. OSKE1 29Cb/30/2011 – KSKE 3Cob/6/2012
  Obchodné právo – Ostatné
  Public judicial proceeding lasted since until

  Registering no hearings and 2 judgements.
  Courts – Krajský súd Košice and Okresný súd Košice I
  Judges – JUDr. Ladislav Gábor and JUDr. Jozef Vanca
 8. OSBA2 42Cb/200/2010 – KSBA 3Cob/476/2011
  Obchodné právo – Bezdôvodné obohatenie
  Public judicial proceeding lasted since until

 9. OSSK 2T/92/2010 – KSPO 5To/49/2011
  Trestné právo – Život a zdravie
  Public judicial proceeding lasted since until

  Registering no hearings and 2 judgements.
  Courts – Krajský súd Prešov and Okresný súd Svidník
  Judges – Mgr. Ivo Maruščák and JUDr. Emil Dubňanský
 10. OSZV 14C/65/2011 – KSBB 13Co/4/2012
  Občianske právo – Ostatné
  Public judicial proceeding lasted since until

  Registering no hearings and 2 judgements.
  Courts – Krajský súd Banská Bystrica and Okresný súd Zvolen
  Judges – Mgr. Ľudmila Ostrolucká and Štefan Huljak
 11. OSKE3 13P/18/2012 – KSKE 8CoP/148/2012
  Rodinné právo – Starostlivosť o maloletých
  Public judicial proceeding lasted since until

 12. OSVK 5Er/400/2006 – KSBB 14CoE/24/2012
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Public judicial proceeding lasted since until

 13. KSTN 23CoE/160/2011 – OSPD 16Er/2950/2011
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Public judicial proceeding lasted since until

  Registering no hearings and 2 judgements.
  Courts – Krajský súd Trenčín and Okresný súd Prievidza
  Judges – JUDr. Ondrej Samaš and Mgr. Ivan Schmidt
 14. KSBB 1CoE/36/2012 – OSBB 4Er/234/2011
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Public judicial proceeding lasted since until

 15. KSBB 1CoE/61/2012 – OSBB 1Er/1895/2011
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Public judicial proceeding lasted since until

 16. KSTN 4CoP/16/2012 – OSPB 10P/91/2011 Public judicial proceeding lasted since until

  Registering no hearings and 2 judgements.
  Courts – Krajský súd Trenčín and Okresný súd Považská Bystrica
  Judge – JUDr. Oľga Lichnerová
 17. KSTN 23CoE/43/2011 – OSPD 9Er/147/2011
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Public judicial proceeding lasted since until

 18. KSKE 4CoE/206/2011 – KSKE 13CoE/406/2014 – OSRV…
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Public judicial proceeding lasted since until

 19. OSNM 4Er/1025/2011 – KSTN 2CoE/158/2011
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Public judicial proceeding lasted since until

 20. OSBN 2Er/1319/2008 – KSTN 3CoE/55/2012
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Public judicial proceeding lasted since until

81 – 100 of total 108,594 results (1,446 ms)