Výsledky

 1. OSGA 27Ro/1437/2011 – OSSE 4P/127/2012 – OSSI…
  Občianske právo – Zmluvy
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 2. OSTN 37Cb/8/2016 – KSTN 16Cob/42/2016 – OSBN… Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 3. OSNZ 3T/93/2012 – NSSR 6Tdo/6/2014 – KSNR…
  Trestné právo – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 4. NSSR 2Nds/4/2013 – OSKE1 15C/216/2012 – OSZA… Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 5. OSZA 25C/305/2012 – KSZA 10Co/623/2014 – NSSR…
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 6. OSPO 12C/272/2013 – KSPO 2Co/111/2013 – NSSR…
  Občianske právo – Spotrebiteľské zmluvy
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 7. OSSN 8C/158/2013 – KSKE 3Co/582/2013 – NSSR…
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 8. OSCA 5C/189/2012 – KSZA 9Co/410/2014 – NSSR…
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 9. OSZA 27C/251/2012 – KSZA 9Co/630/2014 – NSSR…
  Občianske právo – Zodpovednosť za škodu
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 10. OSRS 16C/253/2012 – KSBB 14Co/564/2014 – KSBB…
  Občianske právo – Zodpovednosť za škodu pri výkone…
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 11. OSDK 7C/17/2017 – OSLM 11C/25/2017 – KSZA…
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 12. KSBA 8Cob/47/2014 – NSSR 1Obdo/58/2017 – OSBA3…
  Obchodné právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 13. KSTN 18Sa/18/2017 – NSSR 7Nds/9/2018 – KSNR… Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 14. KSBA 7Sa/7/2018 – NSSR 7Nds/6/2018 – KSZA…
  Správne právo – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam…
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 15. KSZA 20Scud/2/2016 – NSSR 10Nds/7/2016 – KSBA… Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 16. OSGA 17C/5/2011 – KSTT 24Co/106/2012 – NSSR…
  Občianske právo – Nájomná zmluva
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 17. KSBA 5S/193/2012 – KSTN 11S/12/2013 – NSSR…
  Správne právo – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam…
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 18. OSTN 12C/74/2016 – KSTN 4Co/40/2017 – NSSR…
  Rodinné právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 19. OSBA2 19C/269/2014 – KSBA 5Co/179/2015 – NSSR…
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 20. OSKN 12C/13/2014 – KSNR 25Co/821/2014 – NSSR…
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa