Výsledky

 1. OSBA1 7C/327/2009 – KSBA 9Co/425/2015 – NSSR…
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 2. OSBA2 49P/509/2011 – OSBA4 15P/54/2012 – KSBA…
  Rodinné právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 3. OSTV 14Cb/21/2012 – OSKE3 10Cb/63/2013 – KSKE…
  Obchodné právo – Zmluva o dielo
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 4. OSDK 5P/61/2012 – KSZA 7CoP/32/2013 – OSNO…
  Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 5. OSBA1 4C/218/2011 – KSBA 9Co/342/2014 – KSBA 9Co/269/2016… Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 6. OSPB 7C/244/2013 – OSTN 17C/216/2014 – KSTN… Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 7. OSRS 14C/201/2012 – KSBB 1Co/63/2015 – NSSR…
  Občianske právo – Zodpovednosť za škodu pri výkone…
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 8. OSKE2 23P/217/2013 – OSKE3 19P/352/2013 – KSKE…
  Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 9. OSZH 9C/95/2012 – KSBB 13Co/661/2014 – KSBB 13Co/662/2014…
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 10. OSHE 2T/117/2013 – OSRS 11T/172/2013 – KSBB…
  Trestné právo – Majetok
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 11. OSBA5 43C/162/2012 – KSBA 8Co/459/2016 – NSSR…
  Občianske právo – Zodpovednosť za škodu pri výkone…
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 12. OSVK 9Ro/121/2013 – KSBB 13Co/289/2013 – NSSR…
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 13. OSNR 7C/391/2012 – KSNR 2Co/185/2014 – KSNR…
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 14. OSTT 36Cbi/6/2013 – KSTT 31CoKR/4/2014 – KSBA…
  Obchodné právo – Incidenčné spory
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 15. OSRV 12C/228/2013 – OSTV 13C/216/2013 – KSKE…
  Občianske právo – Zmluva o dielo
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 16. OSZA 27C/254/2012 – KSZA 9Co/629/2014 – NSSR…
  Občianske právo – Zodpovednosť za škodu
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 17. OSNR 25C/244/2013 – OSBA4 16C/50/2014 – KSBA… Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 18. OSNR 26P/257/2013 – OSTO 11P/290/2013 – KSNR… Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 19. OSBA1 1P/201/2013 – OSZA 9P/214/2014 – OSBA3…
  Rodinné právo – Starostlivosť o maloletých
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 20. OSNR 15C/87/2013 – KSNR 7Co/397/2016 – NSSR…
  Občianske právo – Zodpovednosť za škodu pri výkone…
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

1 – 20 z celkovo 942 výsledkov (1 068 ms)