Súdne konania

Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSLM 2T/39/2014
  Trestné právo – Majetok
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 2 pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Liptovský Mikuláš
  Sudca – Mgr. Juraj Lukáč
   ECLI: ECLI:SK:OSLM:2015:5614010097.1

ROZSUDOK V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd Liptovský 5614010097
Dátum vydania rozhodnutia: 12. 10. 2015
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Juraj Lukáč Mikuláš samosudcom Mgr. Jurajom Lukáčom na hlavnom pojednávaní dňa 12.
10. 2015 v Liptovskom Mikuláši zo dňa
16. 7. 2015, právoplatným dňa 16. 7. 2015, za dostatočný na ochranu spoločnosti a nápravu manželom jej dcéry W. K..

Rozsudkom Okresného súdu Košice I sp. zn. 7T/77/2014 zo dňa 16. 7. 2015 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (887 ms)