Výsledky

 1. KSBB 14Co/680/2013 – OSZH 10C/89/2013 – KSBB…
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 2. KSBB 24S/69/2013 – KSBA 5S/159/2013
  Správne právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 3. KSTT 14S/77/2013 – NSSR 2Sžf/27/2016
  Správne právo – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam…
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 4. OSPN 15C/108/2013 Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 4 rozhodnutia.
  Súd – Okresný súd Piešťany
  Sudcovia – Mgr. Igor Laurenčík, JUDr. Jaroslav Ivan a JUDr. Jana Škrabáková
 5. OSPE 6C/60/2012 – KSTN 4Co/22/2013 Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 6. OSZA 9P/95/2012 – KSZA 7CoP/87/2014
  Rodinné právo – Starostlivosť o maloletých
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 7. OSHE 12C/109/2014 – KSPO 1Co/79/2015
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 2 rozhodnutia.
  Súdy – Krajský súd Prešov a Okresný súd Humenné
  Sudcovia – JUDr. Jozef Engel a JUDr. Jozef Angelovič
 8. OSMA 10Cb/51/2014
  Obchodné právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 3 rozhodnutia.
  Súd – Okresný súd Malacky
  Sudca – JUDr. Viera Malinowska
 9. OSPK 5C/552/2008
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 4 rozhodnutia.
  Súd – Okresný súd Pezinok
  Sudca – JUDr. Zuzana Gajerová
 10. OSGA 12P/166/2014 Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 4 rozhodnutia.
  Súd – Okresný súd Galanta
  Sudca – JUDr. Myrtill Vojteková
 11. OSBA1 26Cb/14/2008 – KSBA 3Cob/453/2012 – KSBA…
  Obchodné právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 12. OSBA2 9C/171/2009
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 13. OSBB 20C/147/2014
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 3 rozhodnutia.
  Súd – Okresný súd Banská Bystrica
  Sudcovia – JUDr. Eva Bomborová a JUDr. Libuša Záthurecká
 14. OSBA2 21C/172/2014
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 2 rozhodnutia.
  Súd – Okresný súd Bratislava II
  Sudca – JUDr. Dagmar Buchalová
 15. OSNO 2C/57/2013 – KSZA 14Cob/36/2015
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 16. OSKE1 27Cbi/1/2013 – KSKE 2CoKR/14/2015
  Obchodné právo – Konkurz
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 17. OSBA2 10C/244/2014
  Občianske právo – Zmluvy
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 3 rozhodnutia.
  Súd – Okresný súd Bratislava II
  Sudca – JUDr. Oľga Nižňanská
 18. OSKE2 17C/131/2014
  Občianske právo – Nájomná zmluva
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 4 rozhodnutia.
  Súd – Okresný súd Košice II
  Sudcovia – JUDr. Monika Géciová, Mgr. Matúš Hoľko a JUDr. Darina Dobošová
 19. OSPD 10C/145/2013 – KSTN 17Co/350/2015 – KSTN… Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 20. OSLM 7C/214/2014 Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 4 rozhodnutia.
  Súd – Okresný súd Liptovský Mikuláš
  Sudca – JUDr. Gabriela Brišková
1 – 20 z celkovo 2 079 výsledkov (1 088 ms)