Výsledky

 1. OSBA2 33Rob/921/2014 Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 2 rozhodnutia.
  Súd – Okresný súd Bratislava II
 2. OSBB 2Er/2913/2014 Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 2 rozhodnutia.
  Súd – Okresný súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Beáta Hadvičáková
 3. OSKE2 28C/96/2014 – KSKE 3Co/17/2015
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 2 rozhodnutia.
  Súdy – Krajský súd Košice a Okresný súd Košice II
  Sudcovia – JUDr. Martin Kolesár a JUDr. Ladislav Duditš
 4. OSBA5 3CbZm/554/2014 Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 4 rozhodnutia.
  Súd – Okresný súd Bratislava V
  Sudcovia – Mgr. Marcela Hrebeňárová a Mgr. Martina Hrušovská, PhD.
 5. KSTN 11CoE/31/2015 – OSPD 15Er/2590/2014
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 2 rozhodnutia.
  Súdy – Krajský súd Trenčín a Okresný súd Prievidza
  Sudcovia – JUDr. Alena Radičová a JUDr. Eva Kiššová
 6. OSLM 9Cb/82/2015 Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 2 rozhodnutia.
  Súd – Okresný súd Liptovský Mikuláš
  Sudca – Mgr. Slavomíra Mlynarčíková
 7. KSTN 23CoE/291/2014 – OSBN 5Er/524/2014
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 2 rozhodnutia.
  Súdy – Krajský súd Trenčín a Okresný súd Bánovce nad Bebravou
  Sudca – JUDr. František Kováč
 8. KSTN 3CoE/277/2014 – OSPD 15Er/1526/2014
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 2 rozhodnutia.
  Súdy – Krajský súd Trenčín a Okresný súd Prievidza
  Sudcovia – JUDr. Roman Hargaš a JUDr. Eva Kiššová
 9. OSKE1 17C/266/2014 Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 2 rozhodnutia.
  Súd – Okresný súd Košice I
  Sudcovia – Mgr. Zuzana Javorová a JUDr. Patrícia Miskolczyová
 10. OSVK 10Ro/228/2014 – KSBB 14Co/1454/2014 Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 11. OSRK 5P/79/2014 Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 2 rozhodnutia.
  Súd – Okresný súd Ružomberok
  Sudca – JUDr. Janka Majerčíková
 12. OSVK 10Ro/61/2014 – KSBB 14Co/1444/2014 Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 13. OSVK 10Ro/99/2014 – KSBB 17Co/1372/2014
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 14. OSVK 10Ro/75/2014 – KSBB 17Co/1375/2014
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 15. OSVK 1C/83/2012 – KSBB 13Co/338/2013 – KSBB…
  Občianske právo – Zodpovednosť za škodu pri výkone…
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 16. OSMI 20Ro/275/2014 Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 2 rozhodnutia.
  Súd – Okresný súd Michalovce
  Sudcovia – JUDr. Jana Smereková a JUDr. Marek Kotora
 17. OSVK 2Ro/434/2014 Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 2 rozhodnutia.
  Súd – Okresný súd Veľký Krtíš
  Sudca – JUDr. Eva Sláviková
 18. KSTN 3CoE/243/2014 – OSBN 4Er/391/2014
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 2 rozhodnutia.
  Súdy – Krajský súd Trenčín a Okresný súd Bánovce nad Bebravou
  Sudca – JUDr. Roman Hargaš
 19. OSKE2 27P/52/2015 – KSKE 7CoP/75/2015 Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 20. KSTN 23CoE/396/2014 – OSPD 9Er/1514/2014
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

1 – 20 z celkovo 79 517 výsledkov (1 028 ms)