Výsledky

 1. OSKE2 32Cb/75/2007 – KSKE 3Cob/69/2011 – KSKE…
  Obchodné právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 3 rozhodnutia.
  Súdy – Krajský súd Košice a Okresný súd Košice II
  Sudca – JUDr. Jozef Vanca
 2. OSPO 27P/124/2013 – OSBJ 4Ps/6/2013
  Rodinné právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 3. OSKE3 0Er/3112/1998 – KSKE 1Co/301/2012
  Rodinné právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 4. OSZA 4K/3/2013
  Obchodné právo – Konkurz
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 2 rozhodnutia.
  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudcovia – JUDr. Jaroslav Macek a JUDr. Ing. Katarína Muráriková
 5. OSBA2 28Ps/11/2010 – OSTN 31Ps/17/2013
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 6. OSZV 4T/51/2011 Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Zvolen
  Sudca – Mgr. Janette Nôtová
 7. OSPB 4P/12/2013 – OSTN 34P/83/2013
  Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 8. OSKE3 11C/10/2009 Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 2 rozhodnutia.
  Súd – Okresný súd Košice okolie
  Sudca – JUDr. Dagmar Mlejová
 9. OSRV 12Er/309/2006 – KSKE 15CoE/94/2012
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 3 rozhodnutia.
  Súdy – Krajský súd Košice a Okresný súd Rožňava
  Sudca – JUDr. Milan Konček
 10. OSLM 7P/172/2012 – KSZA 10CoP/11/2013
  Rodinné právo – Starostlivosť o maloletých
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 11. KSBA 4Sp/194/2012 – KSBA 4Sp/61/2013
  Správne právo – Opravné prostriedky proti…
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 2 rozhodnutia.
  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Ľubomír Šramko
 12. OSKE1 22P/57/2013 – OSTV 16P/178/2013
  Rodinné právo – Starostlivosť o maloletých
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 13. OSSL 7T/14/2013 – OSSL 7T/170/2013
  Trestné právo – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 3 pojednávania a 2 rozhodnutia.
  Súd – Okresný súd Stará Ľubovňa
  Sudcovia – JUDr. Bohuslav Toporcer a JUDr. Erik Uhlár
 14. OSPO 27P/92/2013 – OSSL 4Ps/13/2013
  Rodinné právo – Opatrovníctvo
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 15. OSTT 5T/54/2011 Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Trnava
  Sudca – Marián Kusý
 16. OSCA 11C/157/2011 Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 2 rozhodnutia.
  Súd – Okresný súd Čadca
  Sudca – JUDr. Dr. Adriana Pytliaková
 17. KSBB 24S/55/2013 Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Alena Antalová
 18. OSMT 23T/75/2011
  Trestné právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Martin
  Sudca – JUDr. Jozef Medveď
 19. OSGA 2T/192/2011 Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Galanta
  Sudca – JUDr. Eva Schweitzerová
 20. OSKE2 15C/92/2010 – KSKE 9Co/92/2012
  Občianske právo – Zodpovednosť za škodu
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 3 rozhodnutia.
  Súdy – Krajský súd Košice a Okresný súd Košice II
  Sudcovia – JUDr. Viera Obermanová a JUDr. Gizela Majerčáková
1 – 20 z celkovo 910 527 výsledkov (1 112 ms)