Výsledky

 1. OSBA1 25C/15/2011 – KSBA 14Co/78/2012
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 2 rozhodnutia.
  Súdy – Krajský súd Bratislava a Okresný súd Bratislava I
  Sudcovia – Mgr. Jana Gachová a JUDr. Edita Szabová
 2. OSKE3 14C/173/2010 – KSKE 2Co/293/2011
  Rodinné právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 3. OSKN 6C/124/2012 – KSNR 9Co/125/2013
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 2 rozhodnutia.
  Súdy – Krajský súd Nitra a Okresný súd Komárno
  Sudcovia – JUDr. Agneša Néveryová a Mgr. Ingrid Vallová
 4. OSSI 2Er/211/2011 – KSTT 24CoE/109/2012
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 5. KSTN 2CoE/311/2012 – OSPD 9Er/893/2012
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 2 rozhodnutia.
  Súdy – Krajský súd Trenčín a Okresný súd Prievidza
  Sudcovia – JUDr. Jozef Mészáros a JUDr. Jarmila Schromová
 6. OSMI 9C/80/2006 Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 3 rozhodnutia.
  Súd – Okresný súd Michalovce
  Sudca – Mgr. Matilda Bodnáriková
 7. OSBA2 10C/33/2010 – KSBA 5Co/191/2011
  Občianske právo – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 8. OSMT 17Cb/151/2009
  Obchodné právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 2 rozhodnutia.
  Súd – Okresný súd Martin
  Sudca – Mgr. Katarína Janotová
 9. OSBA2 15C/61/2010 – KSBA 4Co/192/2011
  Občianske právo – Pracovné právo
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 10. OSDK 4C/8/2010 Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 2 rozhodnutia.
  Súd – Okresný súd Dolný Kubín
  Sudca – JUDr. Blažena Stašíková
 11. OSBA4 9C/214/2010 – KSBA 5Co/181/2011
  Občianske právo – Nájom a podnájom nebytových…
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 2 rozhodnutia.
  Súdy – Krajský súd Bratislava a Okresný súd Bratislava IV
  Sudca – JUDr. Juraj Považan
 12. OSPO 11C/194/2012
  Občianske právo – Spotrebiteľské zmluvy
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 2 rozhodnutia.
  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – JUDr. Iveta Wildeová
 13. OSZV 5P/407/2010 – KSBB 16CoP/12/2012
  Rodinné právo – Starostlivosť o maloletých
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 2 rozhodnutia.
  Súdy – Krajský súd Banská Bystrica a Okresný súd Zvolen
  Sudcovia – Mgr. Eva Jombíková a Mgr. Štefan Baláž
 14. OSPD 13P/291/2010 – KSTN 17CoP/8/2012
  Rodinné právo – Výchovné opatrenia
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 2 rozhodnutia.
  Súdy – Krajský súd Trenčín a Okresný súd Prievidza
  Sudcovia – Mgr. Katarína Juračková a JUDr. Emília Zimová
 15. OSRV 10C/59/2010 – KSKE 1Co/72/2011 Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 2 rozhodnutia.
  Súdy – Krajský súd Košice a Okresný súd Rožňava
  Sudcovia – JUDr. Marián Tengely a JUDr. Ľudmila Babjaková
 16. OSRV 8C/98/2012 – KSKE 2Co/321/2012
  Občianske právo – Zmluvy
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 2 rozhodnutia.
  Súdy – Krajský súd Košice a Okresný súd Rožňava
  Sudcovia – JUDr. Jarmila Dušáková a JUDr. Oto Jurčo
 17. OSTN 19C/236/2011 – KSTN 6Co/271/2012
  Občianske právo – Spotrebiteľské zmluvy
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 3 rozhodnutia.
  Súdy – Krajský súd Trenčín a Okresný súd Trenčín
  Sudcovia – JUDr. Mária Tóthová a JUDr. Stanislava Marková
 18. OSPD 5Ro/24/2012 – KSTN 4Co/396/2012 Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 2 rozhodnutia.
  Súdy – Krajský súd Trenčín a Okresný súd Prievidza
  Sudcovia – Mgr. Ľubica Humajová a JUDr. Oľga Lichnerová
 19. OSBA4 25P/185/2010 – KSBA 11CoP/134/2011 Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 20. OSZV 12C/110/2011 – KSBB 17Co/126/2012
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

1 – 20 z celkovo 72 773 výsledkov (1 021 ms)