Spisová značka
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

  1. OSLM 2T/57/2018 Verejné súdne konanie trvá odo dňa

    Evidujeme 9 pojednávaní a žiadne rozhodnutia.
    Súd – Okresný súd Liptovský Mikuláš
    Sudca – Mgr. Juraj Lukáč
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (779 ms)