Výsledky

 1. KSBA 1S/83/2014 – NSSR 7Sžo/156/2015
  Správne právo – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam…
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 2. OSPE 5Cpr/5/2014
  Občianske právo – Pracovné právo
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 11 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Partizánske
  Sudca – JUDr. Alena Blašková
 3. OSHE 10P/40/2015 – KSPO 17CoP/24/2015
  Rodinné právo – Starostlivosť o maloletých
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 4. KSNR 11S/187/2014 – NSSR 8Sžf/91/2015
  Správne právo – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam…
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 5. OSZA 9P/266/2014 – KSZA 7CoP/89/2014 – KSZA 10CoP/50/2016…
  Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 6. OSLC 21P/8/2015 – KSBB 15CoP/40/2015 – KSBB…
  Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 7. OSLC 8C/171/2014 – KSBB 15Co/577/2015
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 8. OSPE 5C/28/2015 – KSTN 6Co/90/2018
  Občianske právo – Spotrebiteľské zmluvy
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 9. OSTN 20C/264/2013 – KSTN 5Co/906/2015
  Občianske právo – Zodpovednosť za škodu pri výkone…
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 10. KSTT 14S/35/2014 – NSSR 10Sžo/194/2015
  Správne právo – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam…
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 11. OSDS 11Cb/124/2012 – KSTT 21Cob/76/2015
  Obchodné právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 12. OSRS 14C/236/2012 – KSBB 14Co/362/2016
  Občianske právo – Zodpovednosť za škodu pri výkone…
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 13. OSZV 5P/35/2015 – KSBB 17CoP/18/2016
  Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 14. OSMI 19C/221/2014 – KSKE 1Co/490/2015
  Občianske právo – Spotrebiteľské zmluvy
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 15. OSLV 16C/208/2013 – KSNR 5Co/701/2015 – KSNR…
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 16. OSLV 9C/343/2013 – KSNR 7Co/474/2016
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 17. KSZA 20S/132/2014 – NSSR 3Sžf/60/2015
  Správne právo – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam…
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 18. OSGA 17C/422/2014
  Občianske právo – Zodpovednosť za škodu pri výkone…
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 2 pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Galanta
  Sudca – JUDr. Marianna Hosťovecká
 19. OSGA 10C/142/2015
  Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme 10 pojednávaní a 4 rozhodnutia.
  Súd – Okresný súd Galanta
  Sudca – JUDr. Eva Foltánová
 20. OSKE1 29CbPv/4/2013
  Obchodné právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 2 pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Košice I
  Sudca – JUDr. Ladislav Gábor
1 – 20 z celkovo 741 883 výsledkov (1 095 ms)