Výsledky

 1. KSNR 23Sd/314/2015 – NSSR 7So/29/2016
  Správne právo – Dôchodky
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 2. KSNR 23Sd/99/2013 – NSSR 1So/66/2013
  Správne právo – Dôchodky
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 3. KSNR 23Sp/98/2014 – NSSR 7Sžo/27/2015
  Správne právo – Opravné prostriedky proti…
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 4. KSNR 23Sp/90/2014 – NSSR 2Sžr/148/2014
  Správne právo – Opravné prostriedky proti…
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 5. KSNR 23Sp/92/2014 – NSSR 3Sžo/5/2015
  Správne právo – Opravné prostriedky proti…
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 6. KSNR 23Sp/84/2014 – NSSR 2Sžo/5/2015
  Správne právo – Opravné prostriedky proti…
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 7. KSNR 23Sp/67/2014
  Správne právo – Opravné prostriedky proti…
  Verejné súdne konanie prebehlo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
  Súd – Krajský súd Nitra
  Sudca – JUDr. Dana Kálnayová
 8. KSNR 23Sp/45/2014 – NSSR 2Sžr/97/2014
  Správne právo – Kataster nehnuteľností
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 9. KSNR 23Sp/49/2014 – NSSR 5Sžr/76/2014
  Správne právo – Kataster nehnuteľností
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 10. KSNR 23Sp/28/2014 – NSSR 7Sžr/79/2014
  Správne právo – Kataster nehnuteľností
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 11. KSNR 23Sp/32/2014 – NSSR 4Sžr/79/2014
  Správne právo – Kataster nehnuteľností
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 12. KSNR 23Sp/35/2014 – NSSR 7Sžr/98/2014
  Správne právo – Kataster nehnuteľností
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 13. KSNR 23Sp/118/2014
  Správne právo – Opravné prostriedky proti…
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
  Súd – Krajský súd Nitra
  Sudca – JUDr. Dana Kálnayová
 14. KSNR 23Sp/112/2014 – NSSR 3Sžo/74/2015
  Správne právo – Opravné prostriedky proti…
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 15. KSNR 23Sp/105/2014 – NSSR 3Sžo/49/2015
  Správne právo – Opravné prostriedky proti…
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 16. KSNR 23Sp/109/2014 – NSSR 4Sžo/34/2015
  Správne právo – Opravné prostriedky proti…
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 17. KSNR 23Sp/29/2015 Verejné súdne konanie začalo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a žiadne rozhodnutia.
  Súd – Krajský súd Nitra
  Sudca – JUDr. Dana Kálnayová
 18. KSNR 23Sp/39/2015 – NSSR 3Sžo/193/2015
  Správne právo – Opravné prostriedky proti…
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 19. KSNR 23Sp/18/2015 – NSSR 4Sžo/102/2015
  Správne právo – Opravné prostriedky proti…
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 20. KSNR 23Sp/12/2014 – NSSR 10Sžr/58/2014
  Správne právo – Kataster nehnuteľností
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

1 – 20 z celkovo 1 345 výsledkov (1 483 ms)