Výsledky

 1. OSRV 7P/329/2014 – KSKE 8CoP/346/2015
  Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 2. OSRV 7Ps/52/2014 – OSMI 22Ps/8/2015
  Rodinné právo – Opatrovníctvo
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 2 rozhodnutia.
  Súdy – Okresný súd Michalovce a Okresný súd Rožňava
  Sudcovia – Mgr. Marta Hrenčuková a JUDr. Igor Ragan
 3. OSRV 7P/265/2014 Verejné súdne konanie začalo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a žiadne rozhodnutia.
  Súd – Okresný súd Rožňava
  Sudca – Mgr. Marta Hrenčuková
 4. OSRV 7P/376/2014 – KSKE 8CoP/485/2014
  Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 5. OSRV 7PPOm/6/2014 Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Rožňava
  Sudca – Mgr. Marta Hrenčuková
 6. OSRV 7P/237/2014
  Rodinné právo – Starostlivosť o maloletých
  Verejné súdne konanie prebehlo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Rožňava
  Sudca – Mgr. Marta Hrenčuková
 7. OSRV 7P/210/2014 Verejné súdne konanie prebehlo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Rožňava
  Sudca – Mgr. Marta Hrenčuková
 8. OSRV 7Ps/47/2014
  Rodinné právo – Opatrovníctvo
  Verejné súdne konanie prebehlo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Rožňava
  Sudca – Mgr. Marta Hrenčuková
 9. OSRV 7P/286/2014
  Rodinné právo – Výchovné opatrenia
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Rožňava
  Sudca – Mgr. Marta Hrenčuková
 10. OSRV 7P/184/2014
  Rodinné právo – Starostlivosť o maloletých
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Rožňava
  Sudca – Mgr. Marta Hrenčuková
 11. OSRV 5P/45/2014
  Rodinné právo – Starostlivosť o maloletých
  Verejné súdne konanie prebehlo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Rožňava
  Sudca – Mgr. Marta Hrenčuková
 12. OSRV 7P/233/2014
  Rodinné právo – Ústavná starostlivosť
  Verejné súdne konanie prebehlo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Rožňava
  Sudca – Mgr. Marta Hrenčuková
 13. OSRV 7P/299/2014
  Rodinné právo – Starostlivosť o maloletých
  Verejné súdne konanie prebehlo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Rožňava
  Sudca – Mgr. Marta Hrenčuková
 14. OSRV 7P/227/2014
  Rodinné právo – Starostlivosť o maloletých
  Verejné súdne konanie prebehlo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Rožňava
  Sudca – Mgr. Marta Hrenčuková
 15. OSRV 5P/51/2014
  Rodinné právo – Výchovné opatrenia
  Verejné súdne konanie prebehlo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Rožňava
  Sudca – Mgr. Marta Hrenčuková
 16. OSRV 5P/36/2014 Verejné súdne konanie prebehlo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Rožňava
  Sudca – Mgr. Marta Hrenčuková
 17. OSRV 7P/195/2014
  Rodinné právo – Starostlivosť o maloletých
  Verejné súdne konanie prebehlo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Rožňava
  Sudca – Mgr. Marta Hrenčuková
 18. OSRV 7P/140/2014
  Rodinné právo – Rozvod
  Verejné súdne konanie prebehlo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Rožňava
  Sudca – Mgr. Marta Hrenčuková
 19. OSRV 7P/150/2014 Verejné súdne konanie prebehlo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Rožňava
  Sudca – Mgr. Marta Hrenčuková
 20. OSRV 7P/138/2014
  Rodinné právo – Pestúnska starostlivosť
  Verejné súdne konanie prebehlo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Rožňava
  Sudca – Mgr. Marta Hrenčuková
1 – 20 z celkovo 1 856 výsledkov (1 426 ms)