Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSLM 5Csp/24/2019
  Občianske právo – Spotrebiteľské zmluvy
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Liptovský Mikuláš
  Sudca – Mgr. Magdaléna Andreánska
   Andreánska
ECLI: ECLI:SK:OSLM:2019:5619203106.2

ROZSUDOK V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd Súd: Okresný súd Liptovský Mikuláš
Spisová značka: 5Csp/24/2019
Identifikačné číslo súdneho spisu 5619203106
Dátum vydania rozhodnutia: 17. 12. 2019
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Magdaléna 1. Žalobou, doručenou Okresnému súdu Liptovský Mikuláš dňa 23. 10. 2019 sa žalobca domáhal voči vyjadrenie sa k žalobe súdom vyzvaná uznesením
5Csp/24/2019 zo dňa 11. 11. 201. Žaloba a uznesenie boli 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (845 ms)