Výsledky

 1. KSPO 14Scud/2/2014
  Správne právo – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam…
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 3 pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudca – JUDr. Viera Zoľáková
 2. OSTN 38Cb/1/2014 – KSTN 16Cob/263/2015
  Obchodné právo – Obchodné záväzkové vzťahy
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 3. OSSI 7C/752/2014 – KSTT 11Co/568/2015
  Občianske právo – Spotrebiteľské zmluvy
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 4. OSTO 6C/272/2013 – KSNR 8Co/578/2015
  Občianske právo – Spotrebiteľské zmluvy
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 5. OSBN 4C/119/2014 – KSTN 5Co/478/2015
  Občianske právo – Spotrebiteľské zmluvy
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 6. OSRA 5C/81/2014 – KSBB 12Co/75/2015
  Občianske právo – Zmluvy
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 2 rozhodnutia.
  Súdy – Krajský súd Banská Bystrica a Okresný súd Revúca
  Sudca – JUDr. Lucia Prčová
 7. KSNR 5Co/390/2014 – OSTO 6C/355/2013 – KSNR…
  Občianske právo – Spotrebiteľské zmluvy
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 8. OSNZ 4C/406/2012 – KSNR 5Co/133/2016
  Občianske právo – Zodpovednosť za škodu pri výkone…
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 9. OSLV 11C/664/2012 – KSNR 26Co/389/2015 – NSSR…
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 10. OSTO 6C/354/2013 – KSNR 25Co/579/2015
  Občianske právo – Spotrebiteľské zmluvy
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 2 pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súdy – Krajský súd Nitra a Okresný súd Topoľčany
  Sudcovia – Ľuboš Chrenko a JUDr. Dušan Harbuta
 11. OSTO 6C/309/2013 – KSNR 8Co/581/2015 – KSNR…
  Občianske právo – Spotrebiteľské zmluvy
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 12. OSTO 7C/322/2013 – KSNR 6Co/331/2015
  Občianske právo – Spotrebiteľské zmluvy
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 13. OSSI 7C/52/2014 – KSTT 23Co/405/2015
  Občianske právo – Spotrebiteľské zmluvy
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 14. KSZA 20Scud/11/2014 – NSSR 9Sžso/81/2015
  Správne právo – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam…
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 15. OSSN 16P/337/2014 – KSKE 8CoP/297/2015
  Rodinné právo – Ústavná starostlivosť
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 16. OSTN 39CbZm/72/2013 – KSTN 16CoZm/184/2015
  Obchodné právo – Zmenky
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 17. KSNR 15Cob/170/2014 – OSNZ 14Cb/143/2014 – KSNR…
  Obchodné právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 18. KSZA 21Scud/99/2014 – NSSR 10Sžso/24/2015
  Správne právo – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam…
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 19. OSPB 10C/30/2010 – KSTN 6Co/152/2012
  Rodinné právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 20. OSLM 7C/92/2014 – KSZA 10Co/328/2015
  Občianske právo – Bezdôvodné obohatenie
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa