Výsledky

 1. OSKE3 0Er/3112/1998 – KSKE 1Co/301/2012
  Rodinné právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 2. OSZV 4T/51/2011 Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Zvolen
  Sudca – Mgr. Janette Nôtová
 3. OSPB 4P/12/2013 – OSTN 34P/83/2013
  Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 4. OSLM 7P/172/2012 – KSZA 10CoP/11/2013
  Rodinné právo – Starostlivosť o maloletých
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 5. KSBA 4Sp/194/2012 – KSBA 4Sp/61/2013
  Správne právo – Opravné prostriedky proti…
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 2 rozhodnutia.
  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Ľubomír Šramko
 6. OSKE1 22P/57/2013 – OSTV 16P/178/2013
  Rodinné právo – Starostlivosť o maloletých
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 7. OSTT 5T/54/2011 Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Trnava
  Sudca – Marián Kusý
 8. KSBB 24S/55/2013 Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Alena Antalová
 9. OSMT 23T/75/2011
  Trestné právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Martin
  Sudca – JUDr. Jozef Medveď
 10. OSGA 2T/192/2011 Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Galanta
  Sudca – JUDr. Eva Schweitzerová
 11. OSCA 3T/127/2011 Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Čadca
  Sudca – JUDr. Milan Gylánik
 12. OSNZ 1T/148/2011 Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Nové Zámky
  Sudca – JUDr. Jozef Škvára
 13. OSPO 5PP/43/2012
  Trestné právo – Majetok
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Prešov
 14. OSNR 31K/48/2012
  Obchodné právo – Konkurz
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 2 rozhodnutia.
  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudcovia – JUDr. Soňa Vacková a JUDr. Oliver Kolenčík
 15. KSBA 5Co/369/2011 Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Juraj Považan
 16. OSRS 3Ro/99/2013 – OSRS 13C/81/2014
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 3 rozhodnutia.
  Súd – Okresný súd Rimavská Sobota
  Sudcovia – Mgr. Mária Vojtková a JUDr. Martina Koreňová
 17. OSTT 2PP/1/2013 Verejné súdne konanie začalo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a žiadne rozhodnutia.
  Súd – Okresný súd Trnava
  Sudca – JUDr. Ladislav Réves
 18. OSBA5 32C/100/2006 – KSBA 9Co/412/2011 Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
  Súdy – Krajský súd Bratislava a Okresný súd Bratislava V
  Sudca – Mgr. Anna Križáková
 19. OSSE 11P/6/2013 – OSMA 8P/88/2013
  Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 2 rozhodnutia.
  Súdy – Okresný súd Malacky a Okresný súd Senica
  Sudcovia – JUDr. Renáta Audová a JUDr. Andrea Kralovičová
 20. OSVK 9T/35/2011 – KSBB 3Tos/56/2012
  Trestné právo – Majetok
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

1 – 20 z celkovo 771 900 výsledkov (1 549 ms)