Výsledky

 1. OSBA5 39C/388/2006
  Občianske právo – Spotrebiteľské zmluvy
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 17 pojednávaní a 2 rozhodnutia.
  Súd – Okresný súd Bratislava V
  Sudca – JUDr. Daniela Bergerová
 2. OSBJ 1P/39/2013
  Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 11 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Bardejov
  Sudca – Mgr. Ivana Hanuščaková
 3. OSKE1 38C/50/2011 – KSKE 5Co/563/2015
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 11 pojednávaní a 2 rozhodnutia.
  Súdy – Krajský súd Košice a Okresný súd Košice I
  Sudcovia – JUDr. Jarmila Centková a JUDr. Andrej Šalata
 4. OSKE1 13C/207/2003 – KSKE 6Co/611/2014 – KSKE…
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 5. OSPB 10Cpr/2/2012 – KSTN 4CoPr/3/2013 – KSTN…
  Občianske právo – Neplatnosť skončenia pracovného…
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 6. OSKE1 27Cb/96/2005 – KSKE 4Cob/56/2016 – NSSR…
  Obchodné právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 7. OSMI 19C/73/2012 – KSKE 1Co/268/2016
  Občianske právo – Bezdôvodné obohatenie
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 8. OSLM 4C/197/2008 – KSZA 6Co/43/2016
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 9. OSKE1 15C/260/2010 – KSKE 2Co/677/2014
  Občianske právo – Bezpodielové spoluvlastníctvo…
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 10. OSSE 10C/63/2012 – KSTT 11Co/108/2013 – KSTT…
  Občianske právo – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 11. OSCA 6P/73/2012 – KSZA 6CoP/84/2014 – KSZA…
  Rodinné právo – Starostlivosť o maloletých
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 12. OSNR 18C/41/2012 – KSNR 7Co/25/2015
  Občianske právo – Neplatnosť právnych úkonov
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 12 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súdy – Krajský súd Nitra a Okresný súd Nitra
  Sudcovia – JUDr. Soňa Zmeková a JUDr. Erika Madarászová
 13. OSNR 26P/73/2013 – KSNR 25CoP/25/2016
  Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 14. OSPO 41T/22/2013 – KSPO 2To/18/2015
  Trestné právo – Majetok
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 13 pojednávaní a 2 rozhodnutia.
  Súdy – Krajský súd Prešov a Okresný súd Prešov
  Sudcovia – JUDr. Marián Vorobel a JUDr. Jaroslav Bugeľ
 15. OSKE1 30Cb/155/2012 – KSKE 3Cob/176/2015
  Obchodné právo – Zmluva o dielo
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme 11 pojednávaní a 2 rozhodnutia.
  Súdy – Krajský súd Košice a Okresný súd Košice I
  Sudcovia – JUDr. Pavel Varga a JUDr. Jozef Vanca
 16. OSSE 6C/83/2012 – KSTT 23Co/328/2016
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme 16 pojednávaní a 2 rozhodnutia.
  Súdy – Krajský súd Trnava a Okresný súd Senica
  Sudca – JUDr. Emília Horňáková
 17. OSBA2 9C/240/2005 Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 13 pojednávaní a 2 rozhodnutia.
  Súd – Okresný súd Bratislava II
  Sudcovia – JUDr. Marcela Gandelová a JUDr. Petra Priečinská
 18. OSSN 2C/107/2012 – KSKE 5Co/1009/2014 Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 19. OSSI 3Cb/94/2008 – KSTT 31Cob/120/2017
  Obchodné právo – Obchodné záväzkové vzťahy
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 20. OSPO 5T/105/2012 – KSPO 8To/22/2015
  Trestné právo – Hospodárske trestné činy
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 14 pojednávaní a 2 rozhodnutia.
  Súdy – Krajský súd Prešov a Okresný súd Prešov
  Sudcovia – Mgr. Marián Polaček a JUDr. František Mozner
1 – 20 z celkovo 10 399 výsledkov (1 069 ms)