Výsledky

 1. OSPN 4Cb/32/2013 Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 12 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Piešťany
  Sudca – Mgr. Vladimír Zimányi
 2. OSSN 11C/100/2012 – KSKE 1Co/807/2015 Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 3. OSNR 20Cb/20/2010 – KSNR 15Cob/125/2013 – KSNR… Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 4. OSBA2 22Cb/244/2011 Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 10 pojednávaní a žiadne rozhodnutia.
  Súd – Okresný súd Bratislava II
  Sudca – JUDr. Patrik Števík
 5. OSTT 23Cb/15/2013 – KSTT 32Cob/19/2021 Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 6. KSBA 10Cbi/2/2008 Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 7. OSMI 11C/26/2013
  Občianske právo – Bezpodielové spoluvlastníctvo…
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 10 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Michalovce
  Sudca – JUDr. Tatiana Sabadošová
 8. OSDS 10Cb/2/2005
  Obchodné právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 13 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Dunajská Streda
  Sudca – JUDr. Mária Jačeková Sziegel
 9. OSPK 5C/136/2008 Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 13 pojednávaní a žiadne rozhodnutia.
  Súd – Okresný súd Pezinok
  Sudca – JUDr. Mária Špániková
 10. OSPK 10C/290/2012 Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 14 pojednávaní a žiadne rozhodnutia.
  Súd – Okresný súd Pezinok
  Sudcovia – JUDr. Roman Majerský, JUDr. Mária Špániková a Mgr. Lucia Vícenová
 11. OSKN 8C/707/2012
  Občianske právo – Zodpovednosť za škodu
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 11 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Komárno
  Sudca – JUDr. Ivana Jaďuďová
 12. OSTV 11C/16/2012 – KSKE 6Co/67/2016 Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 11 pojednávaní a žiadne rozhodnutia.
  Súdy – Krajský súd Košice a Okresný súd Trebišov
  Sudcovia – JUDr. Jana Berešová a JUDr. Viktória Midová
 13. OSDS 2T/221/2011
  Trestné právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 12 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Dunajská Streda
  Sudca – Mgr. Rudolf Novotný
 14. OSKE2 37C/107/2011 Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 11 pojednávaní a žiadne rozhodnutia.
  Súd – Okresný súd Košice II
  Sudca – Mgr. Kamil Petrovič
 15. OSPP 16Cb/241/2008 – KSPO 5Cob/58/2016 Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme 11 pojednávaní a 2 rozhodnutia.
  Súdy – Krajský súd Prešov a Okresný súd Poprad
  Sudcovia – JUDr. Monika Šabľová a JUDr. Jozef Škrab
 16. OSKE2 28C/245/2012
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 10 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Košice II
  Sudca – JUDr. Martin Kolesár
 17. OSKE1 36C/22/2011 – KSKE 6Co/147/2020 Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 18. KSBA 1Cob/63/2012 – OSBA1 35Cb/70/2009 – KSBA… Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 19. OSBA1 8C/116/2012 – KSBA 9Co/199/2017 Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme 14 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súdy – Krajský súd Bratislava a Okresný súd Bratislava I
  Sudca – JUDr. Otília Doláková
 20. KSKE 3Co/85/2011 – OSKE1 36C/148/2006 – KSKE 3Co/900/2014…
  Občianske právo – Bezdôvodné obohatenie
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

1 – 20 z celkovo 12 467 výsledkov (720 ms)