Výsledky

 1. KSBA 5Co/307/2010 – OSBA3 18C/6/2006 – KSBA…
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 2. OSKE1 23C/233/2009 – KSKE 4Co/461/2014
  Rodinné právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 3. OSPK 10C/267/2011 – KSBA 3Co/581/2014
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 4. OSGA 35C/362/2014 – KSTT 10Co/477/2015 – KSTT…
  Občianske právo – Zodpovednosť za škodu pri výkone…
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 5. OSBA1 8Cpr/2/2012 – KSBA 14CoPr/10/2013
  Občianske právo – Pracovné právo
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 6. OSPP 20C/139/2012
  Občianske právo – Zmluvy
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 5 pojednávaní a 2 rozhodnutia.
  Súd – Okresný súd Poprad
  Sudca – JUDr. Peter Koman
 7. OSTT 13C/127/2011 – KSTT 9Co/336/2013 – KSTT…
  Občianske právo – Bezdôvodné obohatenie
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 8. OSBA2 54Cb/102/2012 – KSBA 8Cob/276/2014
  Obchodné právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 9. OSKE1 17C/328/2012 – KSKE 5Co/44/2014 – KSKE…
  Rodinné právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 10. OSPD 12C/17/2012 – KSTN 17Co/271/2016
  Občianske právo – Zmluvy
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 11. OSRV 8Cb/8/2013 – KSKE 2Cob/170/2013
  Obchodné právo – Kúpna zmluva
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 12. OSBA2 26Cb/174/2011 – KSBA 3Cob/116/2015
  Obchodné právo – Náhrada škody
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 13. NSSR 5MCdo/13/2011 – OSBA2 50C/2/2008 – KSBA…
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 14. OSSN 8C/81/2012 – KSKE 9Co/358/2015
  Občianske právo – Zodpovednosť za škodu pri výkone…
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 15. KSTT 9Co/71/2012 – OSTT 13C/175/2011 – KSTT…
  Občianske právo – Vlastnícke právo k hnuteľným veciam
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 16. OSHE 17C/144/2013 – KSPO 20Co/18/2014
  Občianske právo – Spotrebiteľské zmluvy
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 17. KSBA 2Co/43/2013 – OSBA5 42C/188/2012
  Občianske právo – Zodpovednosť za škodu
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 18. OSPP 15P/65/2013
  Rodinné právo – Starostlivosť o maloletých
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme 3 pojednávania a 2 rozhodnutia.
  Súd – Okresný súd Poprad
  Sudca – JUDr. Dagmar Soliarová
 19. OSBA3 21C/107/2009 – KSBA 14Co/605/2013
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 20. OSPE 4C/31/2012 – KSTN 4Co/433/2016
  Občianske právo – Bezpodielové spoluvlastníctvo…
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

1 – 20 z celkovo 81 664 výsledkov (660 ms)