Výsledky

 1. OSBB 7C/143/2010 Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 5 pojednávaní a žiadne rozhodnutia.
  Súd – Okresný súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Ama Odalošová
 2. OSTT 18P/26/2013
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 3 pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Trnava
  Sudca – Zdenka Zamecová
 3. OSDS 12P/56/2013
  Rodinné právo – Starostlivosť o maloletých
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 3 pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Dunajská Streda
  Sudca – JUDr. Eva Bíróová
 4. OSKE2 27P/264/2012
  Rodinné právo – Rozvod
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme 5 pojednávaní a 2 rozhodnutia.
  Súd – Okresný súd Košice II
  Sudca – JUDr. Darina Dobošová
 5. OSTN 36CbZm/88/2013 – KSTN 8CoZm/27/2017 Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 6. OSPB 10C/214/2013
  Občianske právo – Spotrebiteľské zmluvy
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 4 pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Považská Bystrica
  Sudca – Mgr. Júlia Stuhlmann - Podobová
 7. KSKE 7Cbi/12/2004
  Obchodné právo – Incidenčné spory
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 4 pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Zdenka Kohútová
 8. OSTN 22C/235/2012 Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 3 pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Erik Kačmár
 9. OSPB 8C/122/2012 – KSTN 17Co/123/2015 Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 10. OSPK 9C/11/2013 Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 4 pojednávania a žiadne rozhodnutia.
  Súd – Okresný súd Pezinok
  Sudca – JUDr. Zuzana Gajerová
 11. OSZA 27C/249/2012
  Občianske právo – Zodpovednosť za škodu pri výkone…
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 3 pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Jana Scholtzová
 12. OSBJ 2Cb/98/2013
  Obchodné právo – Kúpna zmluva
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 3 pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Bardejov
  Sudca – JUDr. Vladislav Puškáš
 13. OSZA 9P/64/2013
  Rodinné právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 3 pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Branislav Lečko
 14. OSKE2 23P/141/2013 – KSKE 8CoP/15/2015 Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 4 pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súdy – Krajský súd Košice a Okresný súd Košice II
  Sudca – JUDr. Diana Solčányová
 15. OSBJ 1P/58/2013
  Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 3 pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Bardejov
  Sudca – Mgr. Ivana Hanuščaková
 16. OSKE1 41C/108/2013
  Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 4 pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Košice I
  Sudca – JUDr. Zuzana Kudlovská
 17. OSNR 24P/248/2013
  Rodinné právo – Starostlivosť o maloletých
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 4 pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – Mgr. Mária Sitárová
 18. OSSE 7C/33/2013
  Občianske právo – Zmluvy
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 3 pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Senica
  Sudca – JUDr. Viera Sláviková
 19. OSLC 4C/128/2012 – KSBB 16Co/8/2020 Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 20. OSTN 20C/71/2013
  Rodinné právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme 3 pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Trenčín
  Sudca – Mgr. Peter Hvizdoš
1 – 20 z celkovo 127 159 výsledkov (527 ms)