Výsledky

 1. KSTT 5To/24/2012 – OSPN 2T/210/2010 – KSTT 5To/46/2013…
  Trestné právo – Rodina a mládež
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 2. OSBA2 8C/197/2009 – KSBA 14Co/407/2015
  Občianske právo – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 3. OSTT 16C/66/2011 – KSTT 24Co/529/2014 – KSTT…
  Občianske právo – Bezpodielové spoluvlastníctvo…
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 4. OSBJ 1P/39/2013
  Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 11 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Bardejov
  Sudca – Mgr. Ivana Hanuščaková
 5. OSPO 8C/77/2012 – KSPO 23Co/280/2015
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 6. OSKE1 38C/50/2011 – KSKE 5Co/563/2015
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 11 pojednávaní a 2 rozhodnutia.
  Súdy – Krajský súd Košice a Okresný súd Košice I
  Sudcovia – JUDr. Jarmila Centková a JUDr. Andrej Šalata
 7. OSBB 13Cbi/1/2009 – KSBB 41CoKR/39/2017
  Obchodné právo – Incidenčné spory
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 8. OSKE3 17C/177/2011 – KSKE 9Co/474/2015
  Občianske právo – Bezdôvodné obohatenie
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 9. OSSK 4C/46/2013 – KSPO 2Co/213/2014
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 7 pojednávaní a 2 rozhodnutia.
  Súdy – Krajský súd Prešov a Okresný súd Svidník
  Sudcovia – JUDr. Michal Calko a JUDr. Mariana Muránska
 10. OSTT 8C/164/2012 – KSTT 23Co/420/2013 – KSTT…
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 11. OSBA5 39C/415/2011 – KSBA 6Co/105/2016
  Občianske právo – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 12. OSVK 2Cpr/1/2011 – KSBB 13CoPr/4/2014 – KSBB…
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 13. OSVT 9C/339/2012 – KSPO 21Co/298/2014
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 14. OSBB 16C/273/2012 – KSBB 17Co/730/2015
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 15. OSBA2 20C/24/2013 – KSBA 8Co/527/2014
  Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 16. OSPK 33Cb/386/2012 – KSBA 1Cob/48/2014
  Obchodné právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 17. KSNR 5Co/103/2012 – OSTO 5C/1/2001 – KSNR 5Co/377/2014…
  Občianske právo – Vydržanie
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 18. OSPO 8C/167/2012 – KSPO 8Co/106/2014 – KSPO…
  Občianske právo – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 19. OSBA5 40C/311/2010 – KSBA 9Co/251/2015
  Občianske právo – Bezpodielové spoluvlastníctvo…
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 20. OSPK 5C/37/2012 – KSBA 6Co/159/2016
  Občianske právo – Spoluvlastníctvo
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

1 – 20 z celkovo 25 319 výsledkov (558 ms)