Výsledky

 1. OSPE 5Cpr/5/2014
  Občianske právo – Pracovné právo
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 11 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Partizánske
  Sudca – JUDr. Alena Blašková
 2. OSLV 4T/210/2014 – KSNR 4To/69/2016
  Trestné právo – Život a zdravie
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 3. OSBB 9Cpr/5/2014 – KSBB 15CoPr/10/2015
  Občianske právo – Zodpovednosť za škodu
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 4. OSHE 5C/296/2014 – KSPO 7Co/121/2016
  Občianske právo – Ochrana osobnosti
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 10 pojednávaní a 2 rozhodnutia.
  Súdy – Krajský súd Prešov a Okresný súd Humenné
  Sudcovia – JUDr. Anna Lisá a JUDr. Branislav Breza
 5. OSPO 14C/208/2014 – KSPO 4Co/173/2015 – KSPO…
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 6. OSBR 3T/76/2014 – KSBB 2To/121/2015
  Trestné právo – Majetok
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 7. OSTN 2T/36/2014
  Trestné právo – Majetok
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 13 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Beáta Schmidtová
 8. OSMA 5C/158/2010 – KSBA 3Co/419/2012 – KSBA…
  Rodinné právo – Starostlivosť o maloletých
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 9. OSPE 1P/169/2014 – KSTN 19CoP/31/2016
  Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 10. OSTT 8Cpr/2/2014 – KSTT 10CoPr/3/2016
  Občianske právo – Pracovné právo
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 11. OSTO 5C/216/2014 – KSNR 5Co/75/2016
  Občianske právo – Neplatnosť právnych úkonov
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 12. OSBA5 47Cpr/36/2014 – KSBA 2CoPr/11/2015
  Občianske právo – Neplatnosť skončenia pracovného…
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 13. OSPO 2Cbi/82/2014 – KSPO 6CoKR/13/2018
  Obchodné právo – Incidenčné spory
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 9 pojednávaní a 2 rozhodnutia.
  Súdy – Krajský súd Prešov a Okresný súd Prešov
  Sudcovia – JUDr. Tomáš Novák a JUDr. Marek Kohút
 14. OSTT 37C/247/2014 – KSTT 24Co/119/2016
  Občianske právo – Bezdôvodné obohatenie
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 15. OSTN 30P/88/2014 – KSTN 6CoP/90/2015
  Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 16. OSSN 11C/249/2014 – KSKE 1Co/784/2015
  Občianske právo – Zmluvy
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 17. OSPO 10C/395/2014 – KSPO 21Co/122/2017 – NSSR…
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 18. OSBA2 21Cpr/7/2014
  Občianske právo – Pracovné právo
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 6 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Bratislava II
  Sudca – JUDr. Dagmar Buchalová
 19. OSSN 13C/208/2014
  Občianske právo – Spotrebiteľské zmluvy
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 9 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Spišská Nová Ves
  Sudca – JUDr. Katarína Šťastná
 20. OSNR 10C/255/2014 – KSNR 5Co/477/2016
  Občianske právo – Kúpna zmluva
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

1 – 20 z celkovo 37 054 výsledkov (1 188 ms)