Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSTT 9T/86/2018
  Trestné právo – Majetok
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 7 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Trnava
  Sudca – Mgr. Michal Pollák
   ECLI:SK:OSTT:2019:2118013013.9

ROZSUDOK V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd Trnava v senáte zloženom Dátum vydania rozhodnutia: 01. 08. 2019
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Michal Pollák
ECLI hlavnom pojednávaní dňa 01. 08. 2019 takto

r o z h o d o l :

Obžalovaný:

I. F. nar. XX.XX.XXXX 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (864 ms)