Výsledky

 1. OSKK 8Er/400/2011 – KSPO 6CoE/254/2012
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 2. OSTT 13C/127/2011 – KSTT 9Co/336/2013 – KSTT…
  Občianske právo – Bezdôvodné obohatenie
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 3. NSSR 5MCdo/13/2011 – OSBA2 50C/2/2008 – KSBA…
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 4. KSTT 9Co/71/2012 – OSTT 13C/175/2011 – KSTT…
  Občianske právo – Vlastnícke právo k hnuteľným veciam
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 5. OSHE 17C/144/2013 – KSPO 20Co/18/2014
  Občianske právo – Spotrebiteľské zmluvy
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 6. OSSN 5C/69/2012 – KSKE 1Co/911/2014 – KSKE…
  Rodinné právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 7. OSVT 9C/339/2012 – KSPO 21Co/298/2014
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 8. OSPK 33Cb/386/2012 – KSBA 1Cob/48/2014
  Obchodné právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 9. OSPB 10Cpr/2/2012 – KSTN 4CoPr/3/2013 – KSTN…
  Občianske právo – Neplatnosť skončenia pracovného…
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 10. OSPO 8C/167/2012 – KSPO 8Co/106/2014 – KSPO…
  Občianske právo – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 11. OSTN 22C/373/2012 – KSTN 16Co/240/2015 – NSSR…
  Občianske právo – Zodpovednosť za škodu
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 12. OSBJ 1C/52/2008 – KSPO 13Co/10/2012 – KSPO…
  Občianske právo – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 13. OSCA 6P/73/2012 – KSZA 6CoP/84/2014 – KSZA…
  Rodinné právo – Starostlivosť o maloletých
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 14. OSLM 2T/29/2010 – KSZA 1To/70/2012 – KSZA 1Tos/87/2014…
  Trestné právo – Majetok
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 15. OSBA4 9C/127/2007 – KSBA 9Co/212/2014 Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 5 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súdy – Krajský súd Bratislava a Okresný súd Bratislava IV
  Sudcovia – JUDr. Tatiana Hanečková, JUDr. Tatiana Kovácsová, JUDr. Tatiana Porubänová a JUDr. Taťána Poláková
 16. OSBA2 33Rob/1094/2014 – OSBA2 14C/370/2015
  Obchodné právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 17. OSBA1 7C/222/2011 – KSBA 9Co/224/2015 – KSBA…
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 18. KSBA 4Co/99/2012 – OSBA1 10C/34/2010 – KSBA…
  Občianske právo – Neplatnosť skončenia pracovného…
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 19. OSPD 9C/10/2013 – KSTN 19Co/632/2013
  Občianske právo – Spotrebiteľské zmluvy
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 20. OSTN 15C/107/2012 – KSTN 16Co/84/2015
  Občianske právo – Zodpovednosť za škodu pri výkone…
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

1 – 20 z celkovo 22 693 výsledkov (672 ms)