Výsledky

 1. OSKE3 6T/56/2012
  Trestné právo – Trestné činy proti republike
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 2. OSKE3 5T/7/2013
  Trestné právo – Život a zdravie
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 3. OSKE2 33Cb/33/2012 – KSKE 2Cob/51/2013
  Obchodné právo – Kúpna zmluva
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 4. OSBA4 9C/37/2011 – KSBA 8Co/55/2012
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 2 pojednávania a 2 rozhodnutia.
  Súdy – Krajský súd Bratislava a Okresný súd Bratislava IV
  Sudca – JUDr. Ľuboš Sádovský
 5. OSKE3 0T/10/2013
  Trestné právo – Poriadok vo verejných veciach
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 6. OSBA1 8C/548/2004 – KSBA 15Co/149/2019 Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 7. OSVT 4C/661/2012 – KSPO 4Co/221/2013
  Občianske právo – Zmluvy
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 8. OSPP 16Cb/241/2008 – KSPO 5Cob/58/2016 Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme 11 pojednávaní a 2 rozhodnutia.
  Súdy – Krajský súd Prešov a Okresný súd Poprad
  Sudcovia – JUDr. Monika Šabľová a JUDr. Jozef Škrab
 9. KSBA 1Cob/63/2012 – OSBA1 35Cb/70/2009 – KSBA… Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 10. KSKE 3Co/85/2011 – OSKE1 36C/148/2006 – KSKE 3Co/900/2014…
  Občianske právo – Bezdôvodné obohatenie
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 11. OSKE1 5T/3/2012 – KSKE 4To/49/2013
  Trestné právo – Majetok
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 12. OSLV 2T/170/2012 – KSNR 4Tos/26/2015 – KSNR… Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 13. OSTO 1T/35/2012 – KSNR 4To/66/2018
  Trestné právo – Majetok
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 14. OSBA4 22C/76/2010 Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 8 pojednávaní a žiadne rozhodnutia.
  Súd – Okresný súd Bratislava IV
  Sudcovia – JUDr. Ing. Mario Dubaň a JUDr. Jarmila Jurkovičová
 15. OSKE1 3T/30/2011 – KSKE 4To/72/2013 Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 16. OSBA5 4T/46/2013 – KSBA 3To/68/2014 Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 17. OSMI 4T/228/2011 – KSKE 8To/47/2014 Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 18. OSDS 3T/44/2008 – KSTT 3To/87/2014
  Trestné právo – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 19. OSTO 0T/25/2013 – KSNR 1To/65/2013 Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 20. OSPK 3T/129/2012 – KSBA 3To/30/2015
  Trestné právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

1 – 20 z celkovo 5 694 výsledkov (1 855 ms)