Judicial proceedings

Results

 1. OSPD 3T/32/2011 Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Prievidza
  Judge – JUDr. Noema Turanovičová
 2. OSLM 4C/55/2011
  Občianske právo – Bezpodielové spoluvlastníctvo…
  Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Liptovský Mikuláš
  Judge – Mgr. Zuzana Bajlová
 3. OSPD 5P/39/2011 Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Prievidza
  Judge – JUDr. Klaudia Šišková
 4. OSPN 10C/174/2010 Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Piešťany
  Judge – JUDr. Vladimíra Slobodová
 5. OSSN 11C/127/2011
  Občianske právo – Zmluvy
  Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Spišská Nová Ves
  Judge – JUDr. Júlia Weiserová
 6. OSPP 13C/147/2011
  Občianske právo – Zmluvy
  Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Poprad
  Judge – JUDr. Peter Kuruc
 7. OSDS 12P/46/2011 Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Dunajská Streda
  Judge – JUDr. Eva Bíróová
 8. OSBA4 23C/44/2011 Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Bratislava IV
  Judge – JUDr. Zuzana Rigáňová
 9. OSBA4 5C/89/2010
  Občianske právo – Zodpovednosť za škodu
  Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Bratislava IV
  Judge – JUDr. Ida Takáčová
 10. OSBA2 50C/237/2010
  Občianske právo – Zmluvy
  Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Bratislava II
  Judge – JUDr. Ivana Dančová
 11. KSBB 14Co/249/2011 Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Krajský súd Banská Bystrica
  Judge – JUDr. Mária Podhorová
 12. OSKE2 16C/196/2011 Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Košice II
  Judge – JUDr. Vladimír Kotus
 13. OSHE 12C/26/2011
  Občianske právo – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Humenné
  Judge – JUDr. Jozef Engel
 14. OSSE 7Er/49/2005 Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Senica
  Judge – JUDr. Viera Sláviková
 15. OSMA 10Cb/124/2010 Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Malacky
  Judge – JUDr. Kristína Lakotová
 16. OSTT 6T/71/2006 Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Trnava
 17. OSPO 27P/91/2011 Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Prešov
  Judge – JUDr. Sylvia Szabadošová
 18. KSTN 17CoP/46/2011 Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Krajský súd Trenčín
  Judge – JUDr. Emília Zimová
 19. OSTT 20P/160/2011 Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Trnava
  Judge – JUDr. Silvia Lipovská
 20. OSBB 27Cbi/94/2008 Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Banská Bystrica
  Judge – JUDr. Eva Mihálechová