Case number
Proceeding duration
Number of hearings
Number of judgements
Number of courts
Number of judges
Court type
Case file identifier

Results

 1. OSLM 5C/165/2014
  Občianske právo – Zmluvy
  Public judicial proceeding lasts since

  Registering 2 hearings and 2 judgements.
  Court – Okresný súd Liptovský Mikuláš
  Judge – Mgr. Juraj Lukáč
   ECLI: ECLI:SK:OSLM:2014:5614205002.1

Uznesenie
Okresný súd Liptovský Mikuláš vo veci žalobkyne: N. M Súd: Okresný súd Liptovský Mikuláš
Spisová značka: 5C/165/2014
Identifikačné číslo súdneho spisu 5614205002
Dátum vydania rozhodnutia: 30. 06. 2014
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Juraj Lukáč Žalobou, doručenou súdu dňa 02. 06. 2014 sa žalobkyňa domáhala voči žalovanému určenia, že
ustanovenia podmienok. Žalovaný listom zo dňa 10. 03. 2014 vyzval jej zamestnávateľa L.H. X.
Y. N. M. M. O. Y 
1 – 1 of total 1 result (637 ms)