Case number
Proceeding duration
Number of hearings
Number of judgements
Number of courts
Number of judges
Court type
Case file identifier

Results

 1. OSLM 5C/165/2014
  Občianske právo – Zmluvy
  Public judicial proceeding lasts since

  Registering 2 hearings and 2 judgements.
  Court – Okresný súd Liptovský Mikuláš
  Judge – Mgr. Juraj Lukáč
   vydania rozhodnutia: 04. 02. 2015
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Juraj Lukáč
ECLI: ECLI:SK:OSLM:2015 ECLI: ECLI:SK:OSLM:2014:5614205002.1

Uznesenie
Okresný súd Liptovský Mikuláš vo veci žalobkyne: N. M 5614205002.3

Uznesenie
Okresný súd Liptovský Mikuláš v právnej veci žalobkyne: N. M., I.. XX. XX 2015 v nasledovnom znení:

Určuje sa, že Dohoda o zrážkach zo mzdy uzavretá medzi žalobkyňou a 2013, č. 6303060454 a náhrady trov konania.

Pred začatím súdneho pojednávania dňa 04. 02. 2015 vzala 
1 – 1 of total 1 result (910 ms)