Case number
Proceeding duration
Number of hearings
Number of judgements
Number of courts
Number of judges
Court type
Case file identifier

Results

 1. OSLM 2T/31/2019
  Trestné právo – Hospodárske trestné činy
  Public judicial proceeding lasts since

  Registering 1 hearing and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Liptovský Mikuláš
  Judge – Mgr. Juraj Lukáč
   ECLI: ECLI:SK:OSLM:2019:5619010132.1

ROZSUDOK V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd Liptovský Súd: Okresný súd Liptovský Mikuláš
Spisová značka: 2T/31/2019
Identifikačné číslo súdneho spisu 5619010132
Dátum vydania rozhodnutia: 22. 05. 2019
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Juraj Lukáč Mikuláš samosudcom Mgr. Jurajom Lukáčom na verejnom zasadnutí dňa 22. 5.
2019 v Liptovskom Mikuláši uzavretú dňa 29. 3. 2019
medzi obvineným Marekom Puškom, nar. XX. X. XXXX v Q. K., trvale bytom C 
1 – 1 of total 1 result (593 ms)