Case number
Proceeding duration
Number of hearings
Number of judgements
Number of courts
Number of judges
Court type
Case file identifier

Results

 1. OSLM 2T/77/2019
  Trestné právo – Rodina a mládež
  Public judicial proceeding lasts since

  Registering 2 hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Liptovský Mikuláš
  Judge – Mgr. Juraj Lukáč
   ECLI: ECLI:SK:OSLM:2020:5619011312.3

ROZSUDOK V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd Liptovský 5619011312
Dátum vydania rozhodnutia: 08. 01. 2020
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Juraj Lukáč Mikuláš samosudcom Mgr. Jurajom Lukáčom na hlavnom pojednávaní dňa 8.
1. 2020 v Liptovskom Mikuláši takto 2015, kedy odišiel zo spoločnej domácnosti, do 8. 1. 2020, s výnimkou mesiacov november
2017, kedy december 2019 a január 2020,
ktorým mal spáchať prečin zanedbania povinnej výživy podľa § 207 ods 
1 – 1 of total 1 result (5,944 ms)