Judicial proceedings

Case number
Proceeding duration
Number of hearings
Number of judgements
Number of courts
Number of judges
Court type
Case file identifier

Results

  1. OSLM 5Cb/1/2019 Public judicial proceeding lasts since

    Registering 3 hearings and 1 judgement.
    Court – Okresný súd Liptovský Mikuláš
    Judge – Mgr. Magdaléna Andreánska
     Andreánska
ECLI: ECLI:SK:OSLM:2020:5619203566.3

Uznesenie
Okresný súd Liptovský Mikuláš v právnej veci 5619203566
Dátum vydania rozhodnutia: 16. 06. 2020
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Magdaléna dňa 16. 6. 2020 zobral žalobu v celom rozsahu späť, z dôvodu, že
žalovaný dňa 16. 6. 2020 vypratal 6. 2020, ktoré vypratal až po podaní žaloby o vypratanie na súd. Žalovaný až po podaní žaloby 
1 – 1 of total 1 result (630 ms)