Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSDS 12P/56/2013
  Rodinné právo – Starostlivosť o maloletých
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 3 pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Dunajská Streda
  Sudca – JUDr. Eva Bíróová
   ECLI: ECLI:SK:OSDS:2013:2213209015.8

ROZSUDOK V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd Dunajská Streda Súd: Okresný súd Dunajská Streda
Spisová značka: 12P/56/2013
Identifikačné číslo súdneho spisu 2213209015
Dátum vydania rozhodnutia: 06. 11. 2013
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Bíróová 12P/56/2013-6 zo dňa 10.05.2013 dočasne upravil výkon práv a povinností rodičov k maloletému Uznesením č. k. 12P/56/2013-10 z 10.05.2013 súd začal konanie vo veci samej.

Na pojednávaní dňa 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (1 124 ms)