Výsledky

 1. OSKE2 44C/32/2018 – KSKE 11Co/28/2020
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 2 rozhodnutia.
  Súdy – Krajský súd Košice a Okresný súd Košice II
  Sudcovia – JUDr. Alžbeta Beňáková a JUDr. Martin Kolesár
   priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Alžbeta Beňáková
ECLI: ECLI:SK:OSKE2:2019:7218209829.6

Uznesenie
G. súd B Okresného súdu Košice II z 29. novembra
2019, č. k. 44C/32/2018-210

r o z h o d o l :

P o t v r d z  Košiciach v uznesení sp. zn. 2Co/190/2019
zo dňa 6.8.2019, ktorým po zrušení skoršieho odmietavého 2018
Identifikačné číslo súdneho spisu: 7218209829
Dátum vydania rozhodnutia: 29. 11. 2019
Meno a 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (1 697 ms)