Súdne konania

Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

  1. OSLM 5C/71/2013 Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

    Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
    Súd – Okresný súd Liptovský Mikuláš
    Sudca – Mgr. Juraj Lukáč
     ECLI: ECLI:SK:OSLM:2013:5613204015.1

Uznesenie
Okresný súd Liptovský Mikuláš v právnej veci Súd: Okresný súd Liptovský Mikuláš
Spisová značka: 5C/71/2013
Identifikačné číslo súdneho spisu 5613204015
Dátum vydania rozhodnutia: 16. 04. 2013
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Juraj Lukáč konania, doručeným súdu dňa 10. 4. 2013, sa navrhovateľka domáha rozvodu
manželstva s odporcom.

Z obsahu pripojeného spisu Okresného súdu Liptovský Mikuláš sp. zn. 5C/47/2013 bolo zistené, že 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (930 ms)