Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSLM 0T/76/2014
  Trestné právo – Život a zdravie
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Liptovský Mikuláš
  Sudca – Mgr. Juraj Lukáč
   ECLI: ECLI:SK:OSLM:2014:5614000134.2

ROZSUDOK V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

0T/76/2014 - 102

IČS Súd: Okresný súd Liptovský Mikuláš
Spisová značka: 0T/76/2014
Identifikačné číslo súdneho spisu 5614000134
Dátum vydania rozhodnutia: 17. 12. 2014
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Juraj Lukáč Jurajom Lukáčom na hlavnom pojednávaní dňa 17.
12. 2014 v Liptovskom Mikuláši takto

r o z h o d o l uzavretú dňa 17. 12.
2014 medzi obvineným H. Y. W. G. N. K. Ň. K. J. , Q.. XX. X. XXXX T. S. J 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (1 202 ms)