Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSLM 5C/165/2014
  Občianske právo – Zmluvy
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 2 pojednávania a 2 rozhodnutia.
  Súd – Okresný súd Liptovský Mikuláš
  Sudca – Mgr. Juraj Lukáč
   ECLI: ECLI:SK:OSLM:2014:5614205002.1

Uznesenie
Okresný súd Liptovský Mikuláš vo veci žalobkyne: N. M Súd: Okresný súd Liptovský Mikuláš
Spisová značka: 5C/165/2014
Identifikačné číslo súdneho spisu 5614205002
Dátum vydania rozhodnutia: 30. 06. 2014
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Juraj Lukáč Žalobou, doručenou súdu dňa 02. 06. 2014 sa žalobkyňa domáhala voči žalovanému určenia, že
ustanovenia podmienok. Žalovaný listom zo dňa 10. 03. 2014 vyzval jej zamestnávateľa L.H. X.
Y. N. M. M. O. Y 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (621 ms)